Các từ nối thông dụng trong tiếng Anh

Các từ nối thông dụng trong tiếng Anh

Các từ nối thông dụng trong tiếng Anh là tài liệu tổng hợp liên từ tiếng Anh thường dùng, phân loại, giải thích ngữ nghĩa cũng như vai trò của chúng trong câu, giúp các bạn trau dồi vốn từ, hoàn thiện thêm bài nói, viết tiếng Anh của mình trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày cũng như trong các bài thi tiếng Anh thêm tự nhiên và liên kết. Mời các bạn tham khảo.

Cách dùng từ nối trong Tiếng Anh

Bài tập trắc nghiệm Liên từ trong tiếng Anh

Certificate in Advanced English 6

Các từ nối – xuất hiện khá nhiều trong các bài viết và nói tiếng Anh, VnDoc xin được gửi đến các bạn tài liệu sau đây, liệt kê và phân loại các từ nối thông dụng thường dùng trong tiếng Anh, giúp các bạn nắm rõ về ngữ nghĩa và cách dùng được chắc chắn nhất.

1. Những từ dùng để thêm thông tin

 • and (và)
 • also (cũng)
 • besides (ngoài ra)
 • first, second, third... (thứ nhất, thứ hai, thứ ba...)
 • in addition (thêm vào đó)
 • in the first place, in the second place, in the third place (ở nơi thứ nhất, ở nơi thứ hai, ở nơi thứ ba)
 • furthermore (xa hơn nữa)
 • moreover (thêm vào đó)
 • to begin with, next, finally (bắt đầu với, tiếp theo là, cuối cùng là)

2. Những từ dấu hiệu chỉ nguyên nhân, hệ quả

 • Accordingly (Theo như)
 • and so (và vì thế)
 • as a result (Kết quả là)
 • consequently (Do đó)
 • for this reason (Vì lý do này nên)
 • hence, so, therefore, thus (Vì vậy)
 • then (Sau đó)

3. Những dấu hiệu chỉ sự so sánh

 • by the same token (bằng những bằng chứng tương tự như thế)
 • in like manner (theo cách tương tự)
 • in the same way (theo cách giống như thế)
 • in similar fashion (theo cách tương tự thế)
 • likewise, similarly (tương tự thế)

4. Những dấu hiệu chỉ sự đối lập

 • but, yet (nhưng)
 • however, nevertheless (tuy nhiên)
 • in contrast, on the contrary (Đối lập với)
Đánh giá bài viết
5 4.137
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh giao tiếp Xem thêm