Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 39

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 8

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 39 do VnDoc biên soạn, bám sát nội dung bài học giúp học sinh nắm vững kiến thức nội dung bài học, nâng cao kết quả học tập môn Địa lý 8.

Địa lý 8 bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Câu 1: Sự đa dạng, phức tạp của cảnh quan tự nhiên nước ta là do:

A. Vị trí địa lí, lịch sử phát triển lâu dài của tự nhiên.

B. Nơi gặp gỡ và chịu tác động của nhiều hệ thống tự nhiên.

C. Tất cả đều đúng.

Câu 2: Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện trong các thành phần tự nhiên nào?

A. Khí hậu.

B. Tất cả đều đúng.

C. Thủy văn.

D. Địa hình thổ nhưỡng.

Câu 3: Thiên nhiên nước ta có mấy tính chất chung nổi bật?

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 4: Tính chất chủ yếu của môi trường tự nhiên nước ta là:

A. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

B. Đa dạng, phức tạp.

C. Tính chất đồi núi.

D. Tính chất ven biển,

Câu 5: Vùng nào ở nước ta vào mùa đông tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?

A. Tất cả đều sai.

B. Miền Bắc

C. Miền Nam.

D. Miền Trung.

Câu 6: Những khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi là:

A. Địa hình chia cắt mạnh.

B. Đất đai rộng lớn, tài nguyên đa dạng nhưng khó khai thác.

C. Tất cả đều đúng.

D. Khí hậu thời tiết khắc nghiệt, dân cư ít, phân tán.

Câu 7: Đông và Tây Trường Sơn có thời tiết khác biệt là do tác động của:

A. Gió phơn tây nam.

B. Tất cả đều đúng.

C. Gió mùa đông bắc.

Câu 8: Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành:

A. Công nghiệp.

B. Sản xuất nông nghiệp.

C. Tất cả đều đúng.

D. Dịch vụ.

Câu 9: Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi vì:

A. Chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của tự nhiên Việt Nam.

B. Tất cả đều đúng.

C. Chiếm tỉ lệ lớn so với đồng bằng trên phần đất liền.

D. Là một bộ phận rộng lớn nhất của cảnh quan chung.

Đáp án Trắc nghiệm Địa lý 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án C B C A B C B B B

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 38Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 40 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Địa 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,...

Đánh giá bài viết
1 504
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa lý 8

Xem thêm