Chính tả lớp 2: Nghe - viết: Voi nhà

Chính tả lớp 2: Voi nhà

Chính tả lớp 2: Nghe - viết: Voi nhà là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 57 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập điền từ có nghĩa, đúng thích hợp, rèn kỹ năng viết chính tả. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 57

Nghe - viết: Voi nhà từ (Con voi lúc lắc vòi đến bản Tun)

- Tìm câu có dấu ngạch ngang và câu có dấu chấm than:

- Nó đập tan xe mất. Phải bắn thôi!

Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:

- (xâu, sâu): … bọ, … kim

- (sắn, xắn): củ …, …. tay áo

- (xinh, sinh): … sống, … đẹp

- (sát, xát): … gạo, …. bên cạnh.

Trả lời

- (xâu, sâu): sâu bọ, xâu kim

- (sắn, xắn): củ sắn, xắn tay áo

- (xinh, sinh): sinh sống, xinh đẹp

- (sát, xát): xát gạo, sát bên cạnh.

Câu 2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống:

Vần

l

r

s

th

nh

ut

lụt

uc

Trả lời

Vần

l

r

s

th

nh

ut

lụt

Rút,, rụt

Sụt, sút

Thụt,

Nhút, nhụt

uc

Lục, lúc

rúc

Sục, súc

Thục, thúc

Nhúc, nhục

Ngoài các bài giải bài tập SGK Tiếng Việt 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 1.579
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tốt tiếng Việt lớp 2 Xem thêm