Chính tả lớp 3: (Nghe - viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe - viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

Chính tả lớp 3: Nghe - viết: Nhà rông ở Tây Nguyên là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 3 trang 128 cho các em học sinh tham khảo, củng cố các dạng bài điền từ. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập phần Chính tả SGK Tiếng Việt 3 trang 128

Câu 2 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ui hay ươi?

- khung c..., c.... ngựa, s.... ấm.

- mát r...., g.... thư, t.... cây.

Trả lời:

- khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm.

- mát rượi, gửi thư, tưới cây.

Câu 3 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:

a) xâu, sâu

xẻ, sẻ

b) bật, bậc

nhất, nhấc

Trả lời:

a) – xâu: xâu chuỗi, xâu xé, xâu kim, xâu bánh, ...

– sâu: sâu sắc, nông sâu, sâu xa, chim sâu, sâu bọ, ...

– xẻ: mổ xẻ, xẻ gỗ, xẻ rãnh, thợ xẻ, cưa xẻ, ...

– sẻ: chim sẻ, san sẻ, chia sẻ, sẻ cơm nhường áo, ...

b) – bật: bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn, lật bật, ...

– bậc: bậc thềm, bậc cửa, bậc thang, thứ bậc, bậc nhất, ...

– nhất: nhất hạng, thứ nhất, đẹp nhất, xấu nhất, dài nhất, duy nhất, hợp nhất, thống nhất, nhất trí, ...

– nhấc: nhấc bổng, nhấc lên, nhấc chân, ...

>> Bài tiếp theo: Tập làm văn lớp 3: Nghe - kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em

Đánh giá bài viết
19 2.770
Sắp xếp theo
    Chính tả lớp 3 Xem thêm