ᴴᵘ̛ᵒ̛ⁿᵍ Qᵘʸ̀ⁿʰ Toán học Lớp 7

Cho đa thức sau A =x^3 + 2x^2 - 5x + 2x^3 - 5x^2 + 7x - 3x^3+5 a) Thu gọn đa thức A

Cho đa thức A(x) =x^3 + 2x^2 - 5x + 2x^3 - 5x^2 + 7x - 3x^3+5

a) Thu gọn đa thức A(x), tìm hệ cao nhất, tìm hệ số tự do của đa thức.

b) Tìm một nghiệm của đa thức A(x)

1
1 Câu trả lời
 • Cự Giải
  Cự Giải

  Hệ số có bậc cao nhất là -3

  Hệ số tự do là 5

  b) x = a là nghiệm của đa thức A(x) khi và chỉ khi A(a) = 0

  Ta có:

  Vậy x = -1 hoặc x = 5/3 là nghiệm của đa thức

  0 Trả lời 17:19 27/08
  Toán học Xem thêm