Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 11,

Chứng minh rằng dân số Nhật Bản đang già hóa

Chứng minh rằng dân số Nhật Bản đang già hóa

3
3 Câu trả lời
 • Bờm
  Bờm

  Dân số Nhật Bản đang già hóa:

  - Nhóm 0-14 tuổi: giảm nhanh từ 35,4% (1950) xuống 13,9% (2005).

  - Nhóm tuổi 65 tuổi trở lên: tăng nhanh từ 5% (1950) lên 19,2% (2005).

  - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên chỉ còn ở mức 0,1% (2005).

  0 Trả lời 3 ngày trước
  • Thiên Bình
   Thiên Bình

   - Tỉ lệ người trên độ tuổi lao động ngày càng lớn (năm 1970: 7,1%; năm 1997: 15,7%; năm 2005: 19,2%).

   - Tỉ lệ dưới độ tuổi lao động ngày càng ít (năm 1970: 223,9%; năm 1997: 15,3%; năm 2005: 13,9%).

   - Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp (0,1% năm 2005).

   0 Trả lời 3 ngày trước
   • Đội Trưởng Mỹ
    Đội Trưởng Mỹ

    - Tỉ suất gia tăng tự nhiên thấp và đang giảm dần

    - Tỉ lệ người già trong dân cư ngày càng lớn

    - Dân số đang có xu hướng già hóa (số liệu 1950-2005):

    + Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 ngày càng giảm dần

    + Tỉ lệ nhóm tuổi từ 16-64 tăng trong giai đoạn 1950-1997 và giảm trong giai đoạn 1997-2005

    + Tỉ lệ nhóm tuổi từ 65 trở lên ngày càng tăng nhanh

    0 Trả lời 3 ngày trước
    Địa Lý Xem thêm