Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 3

Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là lẻ

4
4 Câu trả lời
 • Sư Tử
  Sư Tử

  Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là lẻ

  Vì các chữ số là lẻ nên tổng của chúng là 1 , 3 , 5 , 7 , 9 ,.....

  Khoảng cách của chúng là 2 đơn vị thì có tổng các số lẻ . nên chữ số đầu tiên là 1000 số cuối là 9998

  Nên ta có dãy số như sau : 1000 ; 1002 ; 1004 ; 1006 ; ......... 9998 .

  Có tất cả các chữ số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là lẻ là : ( 9998 - 1000 ) : 2 + 1 = 4500 ( chữ số )

  Vậy có 4500 số có 4 chữ số tổng của nó đều là lẻ

  0 Trả lời 16/08/21
 • Bảo Bình
  Bảo Bình

  Vì các chữ số là lẻ nên tổng của chúng là 1 , 3 , 5 , 7 , 9 ,.....

  Khoảng cách của chúng là 2 đơn vị thì có tổng các số lẻ . nên chữ số đầu tiên là 1000 số cuối là 9998

  Nên ta có dãy số như sau : 1000 ; 1002 ; 1004 ; 1006 ; ......... 9998 .

  Có tất cả các chữ số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là lẻ là : ( 9998 - 1000 ) : 2 + 1 = 4500 ( chữ số )

  Vậy có 4500 số có 4 chữ số tổng của nó đều là lẻ

  0 Trả lời 16/08/21
 • Cự Giải
  Cự Giải

  4500 số có 4 chữ số tổng của nó đều là lẻ

  0 Trả lời 16/08/21
 • Ỉn
  Ỉn

  Khó quá ta??

  0 Trả lời 16/08/21

Toán học

Xem thêm