Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC I - TOÁN 7
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Điểm o sau đây thuc đ th ca m số y = 3x ?
A. Q(
)2;
3
2
B. M(
)1;
3
1
C. N(
)1;
3
1
D. P(
)1;
3
1
Câu 2: Hai đưng thẳng song song hai đưng thẳng:
A. Có ít nhất 2 điểm chung B. Không đim chung
C. Không vuông góc với nhau D. Ch có mt đim chung
Câu 3: Gi thiết nào i đây suy ra đưc
PNMMNP
?
A.
PMMPNMMNMM
;;
ˆˆ
B.
PNNPPMMPMM
;;
ˆˆ
C.
PPNNMM
ˆˆ
;
ˆˆ
;
ˆˆ
D.
Câu 4: Cho x và y hai đi lượng t l thuận khi x = 6 thì y = 4. H số t lệ k ca y đối với x là:
A. k = 24 B. k =
2
3
C. k =
24
1
D. k =
3
2
Câu 5: Nếu tam giác ABC có
0
ˆ
50BAC
và
BC
ˆ
ACB
ˆ
A
thì số đo của góc
CBA
ˆ
bằng:
A. 45
0
B. 65
0
C. 75
0
D. 55
0
Câu 6: Kết qu của phép nhân (– 3)
6
. ( 3)
2
bằng:
A. ( 3)
12
B. ( 3)
3
C. ( 3)
4
D. ( 3)
8
Câu 7: Cho x và y hai đại lượng tỉ l nghịch khi x = –
1
2
thì y = 4. Hỏi khi x = 2 thì y bằng
bao nhiêu? A. 1 B. 2 C. 1 D. 2
Câu 8: am giác ABC có = , = 136
0
. Góc B bằng: A. 44
0
B. 32
0
C.27
0
D.
22
0
Câu 9: Biết y tỉ lệ thuận với x và khi x = 3 thì y = 1. Khi x = 1 thì y bằng:
A.
1
3
B. 
1
3
C. 3 D. 3
Câu 10: ìm n
N, biết 3
n
.2
n
= 216, kết quả là:
A. n = 6
B. n = 4
C. n = 2
D. n = 3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. TỰ LUẬN
A/ Đại số
Bài 1:. hực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể)
a/
1 1 1 1
1 .21 1 .1
2 3 2 3
b/
2 0 1
2 2
1 2 3
3 : 2 :
2 3 4
c/
12 27 3
d/
2 1 1
2 1 : 25
3 3 4
Bài 2: ìm x biết: a/
2 2 1
5 1 4
3 3 2
x
b/
2
27 9
x
c/
1,5 2x
d/
3 1 4
x
4 2 5
Bài 3: Ba ban Lâm, Chí, Dũng 60 cây bút số bút tỉ lệ với 3, 4, 5. ính số bút của mỗi
bạn?
Bài 4 : Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây
ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
Bài 5: ìm x, biết: a)
7
1
1
2
1
:
7
3
.5,0
x
b)
2 3 5 1x
c)
2
1 3 9
5 2 4
x
Bài 6: Ba lớp 7A, 7B 7C đi lao động được phân công khối lượng công việc như nhau.
Lớp 7A hn thành công việc trong 3 giờ, lớp 7B hoàn thành công việc trong 4 giờ lớp
7C hoàn thành công việc trong 5 giờ. ính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng tổng số học
sinh của ba lớp là 94 học sinh (giả sử năng suất làm việc của mỗi học sinh đều như nhau).
Bài 7: Cho hàm số y = f(x) = 3x – 2. Hãy tính f(1); f(0); f(2); f(3)
Bài 8: Cho hàm số y = f(x) = 2x
2
– 5. Hãy tính f(1); f(0); f(2).
Bài 9: Vẽ đồ thị các hàm số sau:
a.
xy 2
b.
xy
4
3
c.
xy 3
d.
xy
3
2
e.
xy
5
3
f.
xy
3
1
g.
xy
2
1
Bài 10: Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm A( 2; 4)
a. Xác định hệ a. b)ìm điểm trên đồ thị có hoành độ bằng 3; 5.
b. ìm điểm trên đồ thị có tung độ bằng 2; 7; 10.
Bài 13: Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm s
32 xy
?
a. A( 1; 3 ) b. B( 0; 3 ) c. C( 2; 1 ) d. D( 1; 1)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 15: Xét hàm số y = ax.
a. Xác định a biết đồ thị hàm số qua diểm M( 2; 1 )
b. Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được. c) Điểm N( 6; 3 ) có thuộc đồ thị không ?
B/ Hình học
Bài 1: Cho góc nhọn xOy, rên tia Ox lấy điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 5cm. rên
tia Oy lấy điểm C, D sao cho OC = OA, OD = OB. Nối AD và BC cắt nhau tại I.
a/ Chứng minh
OAD =
OCB
b/ Chứng minh IA = IC
c/ Chứng minh OI là tia phân giác của
xOy
Bài 2 : Cho góc nhọn xOy. rên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB.
rên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OC = OD.
a) Chứng minh: AD = BC. b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh:
AEC BED
Bài 3: Cho tam giác ABC có AB = AC. V BD vuông góc với AC tại D, CE vuông góc với
AB tại E. Gọi I là giao điểm của BD và CE. Chứng minh rằng:
a) BD = CE b) EI = DI c) Ba điểm A, I, H thẳng hàng (với H là trung điểm của BC).
ài : Cho góc nhọn xOy. rên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB.
rên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OC = OD.
a) Chứng minh: AD = BC.
b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: OE là tia phân giác của góc xOy.
Bài 5: Cho
ABC có AB = AC, tia phân giác của góc A cắt BC tại H. Chứng minh rằng:
a) HB = HC b)
ABH ACH
C/ MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ SỐ 1
Bài 1: ( 2,00 điểm) hực hiện phép tính:
2
5 2 20 7 12 1 2
) ; ) 0,5. 100 . 16
17 3 12 9 17 4 3
a b
Bài 2 : (2,00 điểm ) ìm x biết :
1 2
) 3x 1
2 3
a
2 7
) 2 : 1 :0,02
3 9
b x

Đề cương ôn tập Toán 7 học kì 1

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020 đưa ra nhiều dạng bài tập ôn luyện khác nhau về các dạng bài Đại số và Hình học trong chương trình Toán 7 học kì I. Đề cương ôn tập toán 7 học kì 1 này là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7, giúp các bạn luyện tập và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 1 sắp diễn ra.

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020 được biên soạn bám sát với đề thi thực, với các dạng câu hỏi cả trắc nghiệm và tự luận ở cả hai môn Đại số và Hình học, giúp các em học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho bài thi học kì 1 môn Toán 7 sắp tới của mình. Sau đây mời các thầy cô và các em tham khảo chi tiết.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 7 môn Đại số năm 2019

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2019 - 2020

Đánh giá bài viết
27 7.542
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 7 Xem thêm