Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Quảng Tùng, Quảng Bình năm 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRCH
TRƯỜNG THCS QUNG TÙNG
MA TRẬN ĐỀ KIM TRA GIA HỌC KÌ I, NĂM HC 2020-2021
MÔN TOÁN. LP 6
ĐỀ 1
Ch đề
Nhn biết
Thông hiu
Vn dng
Tng
Cấp độ thp
Cấp độ cao
TN
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Ch đề 1
Tp hp.
Tp hp
các STN.
Phn t
ca tp
hp. Tp
hp con.
Câu 1
Nhận biết
được kí
hiệu của 1
phần tử
thuộc tập
hợp
Câu 5
Hiểu và
nắm được
cách viết
tập hợp.
Câu 9
Biết cách
tính số
phần tử
của một
tập hợp
số đơn
giản.
S câu
1
1
1
6
S đim
0,25
0,25
0,25
3,25
T l
2,5%
2,5%
2,5%
32,5%
Ch đề 2
Các phép
tính và
Câu 2
Nhận biết
được thứ
Câu 6
Hiểu được
cách viết
Câu 15a
Hiu
đưc
u 14a,b,c
Vn dng tính
cht các phép
Câu 11
Vận dụng
được thứ tự
tính cht
ca các
phép toán
trên tp
hp N
tự thực
hiện các
phép tính.
lũy thừa.
th t
thc
hin
phép
tính để
xác định
đưc giá
tr ca x.
toán để tính
giá tr biu
thc.
Câu 15b
Vn dng tính
cht các phép
toán thc hin
i toán tìm x.
thực hiện
phép tính
vào tính giá
trị biểu
thức.
S câu
1
1
1
4
1
8
S đim
0,25
0,25
0,5
2,0
0,25
3,25
T l
2,5%
2,5%
5%
20%
2,5%
32,5%
Ch đề 3
Tính cht
chia hết
ca mt
tng. Du
hiu chia
hết cho
2,3,5,9.
Ước và
bi.
Câu 3
Nhận biết
được các
dấu hiệu
chia hết.
Câu 7
Hiểu được
tính cht
chia hết
ca mt
tng và
các du
hiu chia
hết.
Câu 10
Biết cách
xác định
ước của
một số tự
nhiên.
Câu 17
Vận dụng
t/c chia hết
chứng tỏ
được 1
biểu thức
chứa chữ
chia hết
cho một số.
S câu
1
1
1
1
4
S đim
0,25
0,25
0,25
0,5
1,25
T l
2,5%
2,5%
2,5%
5%
12,5%
Ch đề 4
Đim,
đon
thng,
đưng
thng.
Câu 4
Nhận biết
số đường
thẳng đi
qua 2
điểm phân
biệt.
Câu 8
Hiểu và
xác định
được hai
tia đối
nhau.
Câu 16a
Nm
đưc
cách xác
định
đim
nm
gia hai
đim.
Câu 16b
Vn dng h
thc AM +
MB = AB để
tính độ dài
một đoạn
thng.
Câu 12
Tính được
số đoạn
thẳng có
thể vẽ được
từ các điểm
phân biệt
cho trước.
S câu
1
1
1
1
1
5
S đim
0,25
0,25
1,0
0,5
0,25
2,25
T l
2,5%
2,5%
10%
5%
2,5%
22,5%
TS câu hi
4
4
2
2
5
2
1
23
TS điểm
1,0
1,0
1,5
0,5
2,5
0,5
0,5
10,0
T l
10%
10%
15%
5%
25%
5%
5%
100%

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán (có đáp án)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Quảng Tùng, Quảng Bình năm 2020 - 2021 bao gồm ma trận, đề thi và đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Quảng Tùng, Quảng Bình năm 2020 - 2021 có đáp án đi kèm. Mời các thầy cô và các em tham khảo các bài thi giữa học kì 1 lớp 6cuối học kì 1 lớp 6. Chúc các em đạt kết quả tốt trong học tập và kiểm tra!

Đánh giá bài viết
1 316
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 Xem thêm