Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 là tài liệu dùng để tham khảo cho đề thi học kì 1 lớp 1, giúp các em học chính tả và tập làm văn hiệu quả. Mời các thầy cô và các em cùng tham khảo.

Trường Tiểu học ………………….

Họ và tên: ..........................................

BÀI KIỂM TRA KÌ I

NĂM HỌC: 2019 - 2020

Môn: TIẾNG VIỆT– Lớp 1

Thời gian: 40 phút

1. Khung ma trận đề kiểm tra phần đọc hiểu và kiểm tra tiếng Việt.

Mạch kiến thức kĩ năng

Số câu

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

A. Đọc hiểu văn bản:

1. Đọc thành tiếng.

- Xác định được nhân vật chi tiết trong bài đọc.

- Nhận xét đơn giản về mầu sắc của hoa.

- Tính cách cử chỉ của một số con vật trong bài đọc.

2. Đọc hiểu

- Đưa tiếng vào mô hình

- Biết điền đúng sai.

- Khoanh tròn vào chữ cái trước cách ghi mô hình đúng của nhóm tiếng sau.

- Viết tiếng chứa vần có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối.

Số câu

1

1

Số điểm

7

7

Số câu

2

1

1

4

Số điểm

1

1

1

3

B. Kiến thức tiếng việt.

1. Viết chính tả.

- Nghe viết được đoạn chính tả.

2. Bài tập.

- Điền vào chỗ chấm ng hay ngh; ai hay ia

- Điền vào chỗ chấm - Biết nối từ ở cột A với từ ở cột B cho thành câu.

- Điền tiếng có chưa vần ang

- Biết kể tên một số loài hoa

Số câu

1

1

Số điểm

7

7

Số câu

1

2

1

4

Số điểm

1

1

1

3

Tổng

Số câu

3

5

2

10

Số điểm

2

16

2

20

2. Khung ma trận đề kiểm tra môn tiếng Việt cuối học kỳ I

Nội dung kiểm tra

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT

TNKQ

TL

HT

TNKQ

TL

HT

TNKQ

TL

HT

A. KT đọc:

I. Đọc thành tiếng

Số câu

1

1

Câu số

Số điểm

7

7

II. Đọc hiểu

Số câu

2

1

1

3

1

Câu số

1,2

3

4

Số điểm

1

1

1

2

1

B. KT viết

1. Viết đoạn bài chính tả.

Số câu

1

1

Câu số

Số điểm

7

7

2. KT tiếng việt

Số câu

1

1

1

1

1

3

Câu số

1

2

3

4

Số điểm

1

0,5

0,5

1

0,5

2,5

Tổng

Số câu

2

1

2

1

2

2

4

4

2

Số điểm

1

1

1,5

0,5

14

2

2,5

3,5

14

3. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020

Trường TH …………….

Lớp: 1

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: TIẾNG VIỆT

THỜI GIAN: …. phút

Năm học 2019 - 2020

PHẦN 1: Kiểm tra đọc (10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng:

+ KT đọc thành tiếng với từng HS qua các tiết ôn tập ở cuối học kỳ I.

+ GV lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi tên bài đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng hs bốc thăm rồi đọc thành tiếng

+ HS trả lời 1 câu hỏi về đoạn đọc do giáo viên nêu ra.

- Đoạn 1 + 2: Bài: Họ nhà dế sách CNGD (trang 45. Tập 2)

- Đoạn 1: Bài: Hoa mai vàng sách CNGD (trang 49. Tập 2)

- Đoạn 1 + 2 + 3 + 4: Bài: Sư Tử, Cáo và các loài thú sách CNGD (trang 65. Tập 2)

2. Kiểm đọc hiểu:

Câu 1: Đúng viết đ sai viết s: 0,5 điểm.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước cách ghi mô hình đúng.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020

Câu 3: Em đọc và đưa tiếng vào mô hình.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020

Câu 4: Em tìm và viết hai tiếng có âm đêm âm chính và âm cuối.

...........................................................................................................

PHẦN II: Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Kiểm tra nghe – Viết chính tả:

Bài viết chính tả: Hoa mai vàng (đoạn 1).

HOA MAI VÀNG

Nhà bác Khải thật nắm hoa: hoa đại, hoa nhài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.

2. Kiểm tra về kiến thức.

Câu 1:

a. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:

Con ....é bẻ ....ô

b, Điền vần ai hoặc ia vào chỗ trống cho đúng:

Cái b..... b...... sách

Câu 2: Nối chữ cột A với chữ cột B cho phù hợp: (theo mẫu)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020

Câu 3: Điền tiếng có chưa vần ang vào chỗ chấm.

Đất ................ đất bạc.

Câu 4: Kể tên một số loại hoa mà em biết.

..........................................................................................................

4. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020

PHẦN 1: Kiểm tra đọc (10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (từng HS) (7 điểm)

* Nội dung kiểm tra:

- Đọc một đoạn văn bài đọc trong sách giáo khoa (do Gv lựa chọn và chuẩn bị)

- HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu ra.

* Thời gian kiểm tra: GV kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đới với từng học sinh qua các tiết ôn tập ở cuối học kì.

* cách đánh giá, cho điểm.

- Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt vở, cách đưa mắt đọc: 1 điểm

- Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt: 1 điểm

- Đọc trơn đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng): 1 điểm

- Âm lượng đọc vừa đủ nghe: 1 điểm

- Tốc độ đọc yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/ phút): 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở dấu câu, các cụm từ: 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.

2. Kiểm đọc hiểu: (3 điểm)

Câu 1: Đúng viết đ sai viết s: 0,5 điểm.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước cách ghi mô hình đúng: 0,5 điểm.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020

Câu 3: Em đọc và đưa tiếng vào mô hình: 1 điểm.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020

Câu 4: Em tìm và viết hai tiếng có âm đêm âm chính và âm cuối: 1 điểm.

đoài, ngoan

PHẦN II: Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Kiểm tra nghe – Viết chính tả: (7 điểm)

* Nội dung kiểm tra: GV đọc cho học sinh cả lớp viết (chính tả nghe- viết)

Bài viết chính tả: Hoa mai vàng (đoạn 1)

HOA MAI VÀNG

Nhà bác Khải thật nắm hoa: hoa đại, hoa nhài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.

* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết.

- Tốc độ đạt yêu cầu: 2 điểm

- Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 2 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 2 điểm.

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

2. Kiểm tra về kiến thức: (3 điểm)

Câu 1: 1 điểm.

a, Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống: 0,5 điểm.

Con nghé bắp ngô

b, Điền vần ai hoặc ia vào chỗ trống cho đúng: 0,5 điểm.

Trả bài bìa sách

Câu 2: Nối chữ cột A với chữ cột B cho phù hợp: (theo mẫu) 0,5 điểm.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020

Câu 3: Điền tiếng có chưa vần ang vào chỗ chấm: 0,5 điểm.

Đất vàng đất bạc.

Câu 4: Kể tên một số loại hoa mà em biết: 1 điểm. (kể được ít nhất hai loại trở nên)

hoa mai, hoa đào, .....

Dạy các em ôn lớp 1 và học môn tiếng Việt có rất nhiều cách. Tuy nhiên để chọn được một cách thật sự hiệu quả là điều không hề dễ dàng, các bạn nên tổng hợp kiến thức trọng tâm hay ôn tập cho các em bằng cách làm nhiều đề thi để các em khi vào làm chính thức sẽ có nhiều kinh nghiệm và kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - đề 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
2 2.926
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt Xem thêm