Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 7

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 LP 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART A. LISTENING
Question 1. Listen and write the letters. The circle the right picture. (Nghe viết chữ
cái . Khoanh tròn hình đúng ) (1,5 pts)
1......................
.
A. B. C.
2......................
.
A. B. C.
3......................
.
A. B. C.
4......................
.
A. B. C.
5......................
.
A. B. C.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6......................
.
A. B. C.
Question 2. Listen and circle. (Nghe khoanh tròn) (1 pt)
1
A. B. C. D.
2
A. B. C. D.
3
A. B. C D.
4
A. B. C. D.
Question 3. Fill in the blank (Điền vào chỗ trống ) (1pt)
Son: (1) _______________ are my cats, Mum?
Mother: They're over there, under the (2) ________________ .
Son: Is the (3) _______________ there with the cats, Mum?
Mother: No, He in the (4) ________________ . Look! He's there.
PART B. READING AND WRITING
Question 4. Read the passage and answer (đọc đoạn văn trả lời câu hỏi) (1pt)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hello. I’m Hoa. I’m seven years old. I have a cat and a dog. The cat is under the bed. The
dog is in the garden. My sister has a parrot and a rabbit. The parrot is on the tree. The rabbit
is under the table.
1. Where is the cat ? .........................................................................................................
2. Where is the dog ? .......................................................................................................
3. Where is the parrot ? .....................................................................................................
4. Where is the rabbit ? ..................................................................................................…
Question 5. Match (Nối) (1pt)
1. I like
2. The cats
3. The box
4. Where are
a. is in the van.
b. are in the garden.
c. my watch.
d. the umbrellas?
Question 6. Look at the picture and tick YES or NO (Nhìn vào hình để điền YES
hoặc NO) (1,5 pts)
1. There is a chair.
2. There is a parrot under the bed.
3. There are two beds.
4. There is a table.
5. There is a computer.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 2 môn Tiếng Anh được biên tập dưới nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 2 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.504
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm