Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa lý

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017. Đề thi bám sát theo chương trình SGK Địa lý lớp 9 học kì 2. Ở câu hỏi vẽ biểu đồ đề thi yêu cầu học sinh vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước năm 2002

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9 trường THCS Ninh Phước, Ninh Thuận năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang năm học 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 Online

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Địa lý - Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Sản phẩm công nghiệp nào của Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất cả nước?

A. Điện. C. Dầu thô.
B. Hóa chất. D. Dệt may.

Câu 2. Cảng nào có công suất lớn nhất nước ta?

A. Cảng Sài Gòn. C. Cảng Hải Phòng.
B. Cảng Đà Nẵng. D. Cảng Vũng Tàu.

Câu 3. Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất?

A. Cơ khí nông nghiệp. C. Vật liệu xây dựng.
B. Khai khoáng. D. Chế biến lương thực, thực phẩm.

Câu 4. Vùng nào là vùng thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất nước ta?

A. Đồng bằng sông Hồng. C. Đông Nam Bộ.
B. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Tây Nguyên.

B. Phần tự luận (8,0 điểm)

Câu 5. Hiện nay nước ta đang phát triển những ngành kinh tế biển nào? Vì sao nước ta cần phải ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

Câu 6. Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm nào? Hãy kể tên những đơn vị hành chính cấp huyện của Vĩnh Phúc hiện nay?

Câu 7. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)

Khu vực

Nông, lâm, ngư nghiệp

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

Đông Nam Bộ

6,2

59,3

34,5

Cả nước

23,0

38,5

38,5

a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước năm 2002.

b. Nhận xét cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ năm 2002.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

Đáp án

C

A

D

C

Thang điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

B. Phần tự luận: (8,0 điểm)

Câu 5

* Các ngành kinh tế biển của nước ta hiện nay:

 • Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản
 • Du lịch biển - đảo
 • Khai thác và chế biến khoáng sản biển
 • Giao thông vận tải biển

* Nước ta cần phải ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ vì:

 • Nguồn lợi hải sản ven bờ của nước ta hiện nay đang giảm sút, một phần do khai thác quá mức cho phép. Trong khi đó sản lượng thủy sản xa bờ khai thác được mới chỉ đạt 1/5 khả năng cho phép.
 • Khai thác hải sản xa bờ đem lại nguồn lợi hải sản lớn cho người dân đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Câu 6

* Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 1950

* Hiện nay Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện:

 • Thành Phố Vĩnh Yên
 • Thị xã Phúc Yên
 • Huyện Vĩnh Tường
 • Huyện Yên Lạc
 • Huyện Tam Dương
 • Huyện Tam Đảo
 • Huyện Lập Thạch
 • Huyện Sông Lô
 • Huyện Bình Xuyên

(HS kể đúng được 3 đơn vị hành chính thì được 0,5 điểm)

Câu 7

a. Vẽ biểu đồ:

 • Biểu đồ hình tròn: gồm 2 hình tròn (Đông Nam Bộ 01 hình tròn, cả nước 01 hình tròn). Hình tròn của cả nước lớn hơn của Đông Nam Bộ.
 • Yêu cầu:
  • Vẽ chính xác, khoa học, đẹp, rõ ràng
  • Có tên biểu đồ, có chú thích đúng (thiếu hoặc sai mỗi nội dung thì trừ 0,25 điểm)

b. Nhận xét cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ năm 2002:

Ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất thấp (6,2 %), ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm tỉ trọng cao. Trong đó ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất (59,3%).

Đánh giá bài viết
12 1.885
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa Xem thêm