Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart Start năm 2021

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 i-Learn Smart Start có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 sách i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án được biên tập bám sát Themes 5 - 8 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả. 

I. Choose the odd one out.

1. A. ball B. small C. kite
2. A. car B. boat C. monster
3. A. What B. Can C. Where
4. A. sunny B. skiing C. swimming
5. A. bakery B. supermarket C. go

II. Fill the blanks. 

go; going; shopping; park; get; 

1. Where are you _______?

2. How do I ____ to the lake?

3. _____ straight.

4. She is _______ at the market.

5. I am going to the _______

III. Put the words in order. 

1. eat/ Can/ ice-cream/ I/ an/ ?

___________________________

2. can/ What/ see/ I/ ?

___________________________

3. here/ are/ Yes./ you/ .

___________________________

4. on/ It/ the/ is/ Wall street/ ./

___________________________

5. is/ weather/ How/ the/ ?

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - C;

II. Fill the blanks.

1. Where are you ___gong____?

2. How do I __get__ to the lake?

3. __Go___ straight.

4. She is ____shopping___ at the market.

5. I am going to the ___park____

III. Put the words in order.

1 - Can I eat an ice-cream?

2 - What can I see?

3 - Yes. Here you are.

4 - It is on the Wal street.

5 - How is the weather?

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-Learn Smart Start có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
10 3.535
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm