Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án, đề thi môn tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2020 do VnDoc.com đăng tải với nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 mới thường gặp giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Read and match

1. Where are you from?A. He can play the guitar.
2. What day is it today?B. She made puppet.
3. What can he do?C. I'm from Viet Nam.
4. What's she doing?D. It's Sunday.
5. What did Linda do yesterday?E. She is singing.

Complete the passage

funny, America, classmate, English club

This is my new ........(1)..... His name is Peter . He is from .........(2).......... He can sing many Vietnamese songs. In his leisure time, he goes to..............(3)................ He is ............(4)......... there.

Read and answer the question. 

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground. Phong is jumping. Linda and Mai are playing badminton. Nam and Tom are skipping. Quan and Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

1. What day is it today?

2. What is Phong doing?

3. What are Nam and Tom doing?

4. What is Mai doing?

5. What is Peter doing?

Put the words in order. 

1. in/ 4B/ Linda /Class/ is/.

------------------------------------------------------------------

2. Quan/ nationality/ What/ is/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. home/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. How/ have/ you/ today/ subjects/ do/ many/ ?

-----------------------------------------------------------------

5. likes/ a /Phong / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

Download Đề thi & Đáp án tại: Đề thi môn tiếng Anh 4 học kì 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
10 2.408
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm