Lan Trịnh Văn học Lớp 7

Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo từ ghép đẳng lập: núi, ham, xinh, mặt, học, tươi.

Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo từ ghép đẳng lập: núi, ham, xinh, mặt, học, tươi.

3
3 Câu trả lời
 • Thiên Bình
  Thiên Bình

  Điền thêm tiếng để tạo từ ghép đẳng lập:

  - Núi đồi, núi non

  – ham muốn, ham thích

  – xinh đẹp, xinh tươi

  – mặt mày, mặt mũi

  – học hành, học hỏi.

  - Tươi tốt, tươi mát.

  0 Trả lời 09:50 14/10
  • Bi
   Bi

   - núi: núi rừng, núi sông

   - mặt: mặt mũi, mặt mày

   - ham: ham mê, ham muốn, ham thích

   - học: học hành, học hỏi

   - xinh: xinh tươi, xinh đẹp

   - tươi: tươi đẹp, tươi tốt

   0 Trả lời 09:50 14/10
   • Ỉn
    Ỉn

    Núi: núi rừng, núi non.

    Ham: ham chơi, ham làm.

    Xinh: xinh đẹp, xinh tươi

    Mặt: mặt mũi, mặt mày

    Học: học hành, học bài

    Tươi: tươi vui, tuoi cười

    0 Trả lời 09:51 14/10
    Văn học
    Xem thêm