Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tổng hợp 175 bài tập viết lại câu có đáp án

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

Xem thêm