Bài 2: Mùa nước nổi - Phần viết trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 KNTT

Giải Bài 2: Mùa nước nổi - Phần viết trang 13, 14 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em hoàn thành tốt phần luyện viết chỉnh tả và các bài tập phân biệt c/k, ch/tr, ac/at..

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 13 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức

Nghe - viết: Mùa nước nổi (từ Đồng ruộng đến đồng sâu)

Mùa nước nổi

Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh mình, nước lại trong dần. Ngồi trong nhà, ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, từng đàn, từng đàn theo cả mẹ xuôi theo dòng nước, vào tận đồng sâu.

theo Nguyễn Quang Sáng

Câu 2 trang 13 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức

Tìm tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k:

Mùa nước nổi - Phần viết

Mùa nước nổi - Phần viết

Mùa nước nổi - Phần viết

Hướng dẫn trả lời

Mùa nước nổi - Phần viết

cây cầu

Mùa nước nổi - Phần viết

cá vàng

Mùa nước nổi - Phần viết

con kiến

Câu 3 trang 14 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức

Chọn a hoặc b:

a. Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông:

cây e

ải tóc

quả anh

e mưa

ải nghiệm

bức anh

b. Tìm từ ngữ có tiếng chứa ac hoặc at.

M: ac: củ lạc

     at: hạt cát

Hướng dẫn trả lời

a. Điền như sau:

cây tre

chải tóc

quả chanh

che mưa

trải nghiệm

bức tranh

b. Từ ngữ có tiếng chứa:

  • Vần ac: bác sĩ, thác nước, tóc bạc, băng gạc, con hạc, xơ xác, thùng rác…
  • Vần at: bãi cát, cảnh sát, bát ngát, vạt áo, mát mẻ, đắng chát, khát nước…

-------------------------------------------------

>> Tiếp theo: Bài 2: Mùa nước nổi - Luyện tập

Giải Bài 2: Mùa nước nổi - Phần viết trang 13, 14 giải đáp các bài tập chính tả phân biệt những âm gần nhau (c/k, ch/tr, ac/at) giúp các em tự tin hơn khi làm bài tập. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu, bài tập khác thuộc các môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2 để học tập tốt chương trình lớp 2 ở lớp.

Tài liệu tham khảo:

Đánh giá bài viết
7 748
Sắp xếp theo

Tiếng Việt lớp 2 Kết nối

Xem thêm