Giải VBT Công nghệ 8 bài 3: Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Giải VBT Công nghệ 8 bài 3: Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể, kèm theo đáp án. Mời các bạn tải về tham khảo để chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới

I. Nội dung (Trang 6-vbt Công nghệ 8)

Hãy nêu nội dung của bài tập thực hành này

Lời giải:

Cho vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 như hình 3.1. Hãy đánh dấu (x) vào bảng 3.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu và các hướng chiếu. Vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí của chúng ở trên bản vẽ kĩ thuật.

II. Các bước tiến hành (Trang 6-vbt Công nghệ 8)

Hãy ghi số thứ tự 1, 2, 3, 4 vào các ô trống của các bước tiến hành sau:

Lời giải:

3Kẻ bảng 3.1 vào bài làm và đánh dấu (x) vào ô đã chọn
2Bài làm trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy khổ A4, cần bố trí các phần chữ và phần hình cân đối trên bản vẽ
4Vẽ lại ba hình chiếu 1, 2 và 3 đúng vị trí của chúng trên bản vẽ
1Đọc kĩ nội dung bài tập thực hành

III. Nhận xét và đánh giá (Trang 7-vbt Công nghệ 8)

Bài thực hành thực hiện tốt.

IV. Báo cáo thực hành (Trang 7-vbt Công nghệ 8)

a) Bảng 3.1

Lời giải:

Hình chiếu\ Hướng chiếuABC
1x
2x
3x

b. Vị trí các hình chiếu

....................................

Ngoài Giải VBT Công nghệ 8 bài 3: Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể. Các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh, tài liệu ôn tập lớp 8 mà chúng tôi sưu tầm và đăng tải, mời các bạn tải về tham khảo

Đánh giá bài viết
7 2.111
Sắp xếp theo

    Giải Vở bài tập Công Nghệ 8

    Xem thêm