Giải VBT Công nghệ 8 bài 5: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện

Giải VBT Công nghệ 8 bài 5: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện với lời giải kèm theo được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Mời các bạn cùng tham khảo

I. Nội dung (Trang 10-vbt Công nghệ 8)

Hãy cho biết đọc các bản vẽ gì và của các vật thể ở hình nào trong SGK?

Lời giải:

Đọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5 (h.5.1) và đối chiếu với các vật thể A, B, C, D (h.5.2) bằng cách đánh dấu (x) vào bảng 5.1 để chỉ rõ sự tương ứng giữa các bản vẽ và các vật thể. Hãy vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh của một trong các vật thể A, B, C, D.

II. Các bước tiến hành (Trang 11-vbt Công nghệ 8)

Hãy nêu tóm tắt nội dung các bước tiến hành

Lời giải:

- Bước 1: Đọc kĩ nội dung bài thực hành, kẻ bảng 5.1 vào bài, đánh dấu (x) thích hợp.

- Bước 2: Vẽ các hình chiếu đứng, cạnh, bằng của một trong các vật thể A, B, C, D

III. Nhận xét và đánh giá (Trang 11-vbt Công nghệ 8)

- Thực hành tốt.

IV. Báo cáo thực hành (Trang 11-vbt Công nghệ 8)

a) Bảng 5.1

Lời giải:

Giải VBT Công nghệ 8 bài 5: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện

b) Vị trí các hình chiếu

Lời giải:

- Ta chọn vẽ vật thể C

Giải VBT Công nghệ 8 bài 5: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện

- Các hình chiếu của vật thể C

Giải VBT Công nghệ 8 bài 5: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện

....................................

Ngoài Giải VBT Công nghệ 8 bài 5: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện. Các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh, tài liệu ôn tập lớp 8 mà chúng tôi sưu tầm và đăng tải, mời các bạn tải về tham khảo

Đánh giá bài viết
7 403
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở bài tập Công Nghệ 8 Xem thêm