Giải VBT Công nghệ 8 bài 2: Hình chiếu

Giải VBT Công nghệ 8 bài 2: Hình chiếu được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong VBT nằm trong chương trình giảng dạy môn Công nghệ lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

I. Khái niệm hình chiếu (Trang 4-vbt Công nghệ 8)

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (...) trong câu sau:

Lời giải:

Khi chiếu một vật thể lên mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể

II. Các phép chiếu (Trang 4-vbt Công nghệ 8)

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (...) trong những mệnh đề sau:

Lời giải:

- Phép chiếu vuông góc có các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.

- Phép chiếu song song có các tia chiếu song song với nhau.

- Phép chiếu xuyên tâm có các tia chiếu hội tụ ở một điểm

III. Các hình chiếu vuông góc (Trang 5-vbt Công nghệ 8)

Hãy ghi tên gọi mặt phẳng chiếu, tên hình chiếu và hướng chiếu tương ứng với các mặt phẳng vào bảng sau:

Lời giải:

Mặt phẳng Mặt phẳng chiếu Hình chiếu Hướng chiếu
Chính diện Đứng Đứng Từ trước tới
Nằm ngang Bằng Bằng Từ trên xuống
Cạnh bên phải Cạnh Cạnh Từ trái sang

IV. Vị trí các hình chiếu (Trang 5-vbt Công nghệ 8)

Hãy tìm các từ thích hợp để điền vào chỗ trống (...) trong câu sau:

Lời giải:

Hình chiếu đứng ở trên hình chiếu bằng và ở bên trái hình chiếu cạnh.

Câu 1 (Trang 5-vbt Công nghệ 8):

Thế nào là hình chiếu của một vật thể?

Lời giải:

- Hình chiếu của một vật thể là hình nhận được trên mặt phẳng của vật thể đó.

Câu 2 (Trang 5-vbt Công nghệ 8):

Có các phép chiếu nào? Mỗi phép chiếu có đặc điểm gì?

Lời giải:

- Các phép chiếu: xuyên tâm, song song, vuông góc.

- Phép chiếu vuông góc: vẽ các hình chiếu vuông góc.

- Phép chiếu song song, phép chiếu xuyên tâm: vẽ các hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật.

Câu 3 (Trang 5-vbt Công nghệ 8):

Tên gọi và vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào.

Lời giải:

- Mặt phẳng chiếu bằng được mở xuống dưới cho trùng với mặt phẳng chiếu đứng nghĩa là hình chiếu bằng ở dưới hình chiều đứng trên bản vẽ.

- Mặt phẳng chiếu cạnh được mở sang bên phải cho trùng với mặt phẳng chiếu đứng nghĩa là hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng trên bản vẽ.

Bài tập (Trang 6-vbt Công nghệ 8):

Cho vật thể với các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 (h.2.6).

a) Hãy đánh dấu (x) vào bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hướng chiếu với các hình chiếu.

b) Ghi tên gọi các hình chiếu 1, 2, 3 vào bảng 2.2.

Lời giải:

Hình chiếu\ Hướng chiếu A B C
1 x
2 x
3 x

Hình chiếu Tên hình chiếu
1 Hình chiếu cạnh
2 Hình chiếu đứng
3 Hình chiếu bằng

....................................

Ngoài Giải VBT Công nghệ 8 bài 2: Hình chiếu. Các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh, tài liệu ôn tập lớp 8 mà chúng tôi sưu tầm và đăng tải, mời các bạn tải về tham khảo

Đánh giá bài viết
2 1.211
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở bài tập Công Nghệ 8 Xem thêm