Giáo án Công nghệ 7 bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt theo CV 5512

Giáo án Công nghệ 7 bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt là mẫu giáo án điện tử lớp 7 được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án Công nghệ 7 theo đúng chương trình quy định.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Công nghệ 7 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt đối với đời sống con người, với việc phát triển ngành chăn nuôi, ngành công nghiệp chế biến, ngành thương mại. Lấy được VD minh họa.

- Trình bày được các nhiệm vụ cơ bản của ngành trồng trọt trong giai đoạn hiện nay.

- Nêu và giải thích được những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt.

- Nêu được khái niệm đất trồng , vai trò và các thành phần của đất đối với cây trồng

2. Kỹ năng:

- Vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn.

- Rèn luyện được khả năng quan sát, phân tích đất qua từng thao tác.

3. Thái độ:

- Coi trọng việc sản xuất trồng trọt.

- Có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm trồng trọt. Có ý thức giữ gìn bảo vệ tài nguyên môi trường đất .

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.

II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Kế hoạch bài học.

- Học liệu: phiếu học tập, tư liệu về nhiệm vụ của nông nghiệp trong giai đoạn tới, hình 1, 2 sgk

2. Chuẩn bị của học sinh: Sgk, vở ghi, xem trước bài 1, 2 sgk.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A. Hoạt động khởi động: 5’

Mục tiêu: Huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs, kích thích học sinh tìm hiểu các vấn đề trong bài học.

Phương thức thực hiện: Hđ nhóm

Sản phẩm hoạt động: Trình bày miệng

Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá

Tiến trình hoạt động

* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu: Hãy vận dụng những kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân về trồng trọt để trả lời câu hỏi sau:

 1. Trong nông nghiệp có những loại cây trồng nào? Kể tên những sản phẩm cây trồng nông nghiệp chủ yếu ở địa phương em và nước ta.
 2. Trồng trọt có vai trò như thế nào?
 3. Làm thế nào để trồng trọt đạt kết quả?
 4. Đất trồng là gì ? Kể tên các loại đất trồng mà em biết?
 5. Đất trồng có vai trò như thế nào đối với cây trồng?

- HS tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ thảo luận trả lời

- GV quan sát giúp đỡ hs gặp khó khăn

- Dự kiến sản phẩm:

Hs trình bày theo ý hiểu của mình.

* Báo cáo kết quả

- Đại diện nhóm trình bày

* Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Trồng trọt là lĩnh vực sản xuất quan trọng của nền nông nghiệp ở nước ta. Vậy trồng trọt có vai trò và nhiệm vụ như thế nào? Các thành phần và tính chất của đất trồng ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 1 và bài 2 để hiểu rõ vấn đề này .

-> Giáo viên nêu mục tiêu bài học.

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

HĐ1: Tìm hiểu vai trò của ngành trồng trọt trong nền kinh tế. 7’

1. Mục tiêu: Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt đối với đời sống con người, với việc phát triển ngành Chăn nuôi, ngành Công nghiệp chế biến, ngành Thương mại. Lấy được VD minh họa.

2. Phương thức thực hiện: Hđ nhóm

3. Sản phẩm hoạt động: Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá lẫn nhau

- Gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV: Giới thiệu hình 1 SGK cho học sinh.

GV yêu cầu: Quan sát Hình 1- SGK trang 5 em và các bạn trong nhóm hãy thảo luận: Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? Cho ví dụ về cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp? Liên hệ với nông nghiệp địa phương?

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ thảo luận trả lời câu hỏi

- GV quan sát giúp đỡ hs gặp khó khăn

- Dự kiến trả lời:

- Vai trò: ->

- VD:

Cây lương thực: Lúa, ngô, khoai, sắn...

Cây thực phẩm: Bắp cải, su hào, cà rốt...

Cây công nghiệp: Bạch đàn, keo, cà phê, cao su....

*Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày nhanh

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chốt kiến thức, ghi bảng.

Tích hợp: Trồng trọt có vai trò rất lớn trong điều hòa không khí và cải tạo môi trường.

HĐ2. Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt: 8’

1. Mục tiêu: Trình bày được các nhiệm vụ cơ bản của ngành Trồng trọt trong giai đoạn hiện nay.

2. Phương thức thực hiện: Hđ cặp đôi

3. Sản phẩm hoạt động: phiếu học tập

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá

- Gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc bài tập trang 6 sgk, thảo luận và hoàn thành bài tập

- HS tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận làm bài tập

- GV: Quan sát, hỗ trợ các nhóm

- Dự kiến sản phẩm: 1, 2, 4, 6

* Báo cáo kết quả

- Đại diện cặp đôi trình bày kết quả thảo luận.

* Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

? Tại sao nhiệm vụ 3, 5 không phải là nhiệm vụ của trồng trọt (đó là nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi và ngành lâm nghiệp)

G: tổng hợp kết quả thảo luận của các nhóm tóm tắt thành nhiệm vụ của trồng trọt và ghi bảng.

HĐ3. Tìm hiểu các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành trồng trọt. 8’

1. Mục tiêu: Nêu và giải thích được những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt.

2. Phương thức thực hiện: Hđ cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động: trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá

- Gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV thông báo viết lên bảng: Sản lượng cây trồng trong 1 năm = năng suất cây trồng/vụ/đơn vị diện tích x Số vụ trong năm x diện tích đất trồng trọt

? Em hãy đề xuất, làm thế nào làm thế nào để tăng năng suất cây trồng trong vụ? Làm thế nào để có được nhiều vụ trong năm? Làm thế nào để tăng diện tích đất canh tác?

- HS tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS: Làm việc cá nhân tự do đề xuất

- GV: quan sát

- Dự kiến sản phẩm: Khai hoang lấn biển, dùng giống ngắn ngày, sử dụng kt tiên tiến...

*Báo cáo kết quả:

- hs trình bày kết quả

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chốt kiến thức, ghi bảng.

HĐ4: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng: 5’

1. Mục tiêu: Nêu được khái niệm đất trồng, vai trò của đất đối với cây trồng

2. Phương thức thực hiện: Hoạt động cặp đôi

3. Sản phẩm hoạt động: Phiếu học tập cặp đôi

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu: Đọc thông tin phần I/ trang 7/ sgk thảo luận trả lời câu hỏi:

1. Đất trồng là gì?

2. Đất có tầm quan trọng như thế nào đối với cây trồng?

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh thảo luận trả lời câu hỏi

- Giáo viên quan sát các nhóm tl

- Dự kiến sản phẩm: ->

*Báo cáo kết quả:

Đại diện cặp đôi báo cáo kết quả.

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh tự đánh giá, hs đánh giá lẫn nhau

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chốt kiến thức, ghi bảng.

Mở rộng:

1. Lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng không? Tại sao? (không phải vì thực vật không thể sinh sống trên lớp than đá được).

GV: Giảng giải cho hs hiểu đc đá đc chuyển thành đất như thế nào? (Đất là sản phẩm biến đổi của đá dưới tác động của các yếu tố: khí hậu, sinh vật và con người. Dưới tác động của các yếu tố khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa...) đá bị vỡ vụn thành những mảnh có kích thước khác nhau. Dưới tác động của nước, các mảnh đá vỡ vụn nêu trên bị phân hủy và giải phóng ra chất khoáng. Đây chính là nguồn thức ăn đầu tiên cho các SV bậc thấp như VK, địa y, rêu, các SV này sống trên bề mặt các mảnh đá sau khi chết đi chúng để lại trên bề mặt các mảnh đá 1 lớp chất hữu cơ. Các chất hữu cơ này là nguồn nguyên liệu tổng hợp lên chất mùn – chất hữu cơ đặc trưng của đất, làm cho đất khác hẳn với đá)

2. Ngoài đất ra cây trồng có thể sống ở môi trường nào? (môi trường nước có giá đỡ)

HĐ5. Thành phần của đất trồng: 5’

1. Mục tiêu: Nêu được các thành phần của đất trồng

2. Phương thức thực hiện: Hoạt động nhóm

3. Sản phẩm hoạt động: Phiếu học tập nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động.

*Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc mục II SGK/7 hoạt động nhóm trong thời gian 4 phút để hoàn thành phiếu học tập.

Các thành phần của đất trồng

Vai trò đối với cây trồng

 

 

 

 

 

 

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh thảo luận trả lời câu hỏi

- Giáo viên quan sát các nhóm tl

- Dự kiến sản phẩm: ->

*Báo cáo kết quả:

Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh tự đánh giá, hs đánh giá lẫn nhau

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chốt kiến thức, ghi bảng.

- GV khái quát bài học.

I. Vai trò của trồng trot

- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

- Cung cấp nguyên liệu cho CN.

- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

- Cung cấp nông sản cho xuất khẩu.

 

II. Nhiệm vụ của trồng trọt

- Nhiệm vụ 1, 2, 4, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-> KL: + Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để đảm bảo đời sống nhân dân, phát triển chăn nuôi và xuất khẩu.

+ Phát triển cây công nghiệp, xuất khẩu.

III. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng những biện pháp gì?

- Khai hoang, lấn biển để tăng diện tích

- Dùng giống ngắn ngày để tăng vụ

- Sử dụng kĩ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất.

IV. Khái niệm về đất trồng

1. Đất trồng là gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm

 

2. Vai trò của đất trồng

- Đất trồng là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ôxi cho cây và giữ cho cây đứng vững.

V. Thành phần của đất trồng.

Gồm 3 phần: phần rắn, phần khí, phần lỏng.

- Phần khí (Nitơ, oxi, cacbonic): cung cấp oxi cho cây.

- Phần rắn (gồm thành phần vô cơ, và hữu cơ): cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.

- Phần lỏng (nước): cung cấp nước cho cây.

 

C. Hoạt động luyện tập: 3’

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học.

Phương thức thực hiện: Hđ cá nhân.

Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của học sinh.

Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá lẫn nhau.

- Gv đánh giá.

Tiến trình hoạt động.

*Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu Hs trả lời câu hỏi

Câu 1: Hãy cho biết trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em?

Câu 2: Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng?

Câu 3: Đất trồng gồm những thành phần nào? Vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng?

- Hs tiếp nhận.

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

- GV theo dõi

- Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả:

Hs trả lời nhanh.

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

GV: chiếu kết quả.

D. Hoạt động vận dụng: 3’

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

Phương thức thực hiện: Hđ cá nhân, trao đổi với người thân.

Sản phẩm hoạt động: phiếu học tập của nhóm.

Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá lẫn nhau

- Gv đánh giá

Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu :

- Hãy chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình những hiểu biết của em về vai trò của đất trồng, thành phần của đất trồng.

- Tìm hiểu xem ở địa phương em trồng trọt có vai trò, nhiệm vụ quan trọng như thế nào?

- Hs tiếp nhận.

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc yêu cầu, về nhà thực hiện

*Báo cáo kết quả:

Hs báo cáo kết quả vào tiết học sau

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chiếu kết quả

Giáo án Công nghệ 7

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 • Học sinh hiểu được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt. Một số biện pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt.
 • Hiểu được thế nào là đất trồng, vai trò của đất với cây trồng và các thành phần chính của đất trồng.

2. Kỹ năng.

 • Hình thành, phát triển kỹ năng quan sát, phân tích tình hình.
 • Rèn kỹ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ.

 • Có ý thức học tập bộ môn, coi trọng sản xuất trồng trọt.
 • Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường đất.

II. Chuẩn bị.

1. Giáo viên.

 • Hình 1 (trang 5), hình 2, sơ đồ 1 (trang 7)
 • Phiếu học tập

2. Học sinh.

 • Kẻ bảng mục III (trang 6), sơ đồ 1, bảng mục II (trang 7, 8)

III. Tiến trình tổ chức dạy - học.

1. Ổn định tổ chức lớp - Kiểm tra sĩ số 7A: 31/31; 7B: 31/ 31

2. Kiểm tra bài cũ.

 • Không kiểm tra

3. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động1.Vai trò của trồng trọt (6 phút)

GV: Theo tranh (hình 1 SGK)

HS: Quan sát

GV? Em hãy cho biết trồng trọt có vai trò gì?

HS: Nêu được 4 vai trò qua tranh, lớp bổ sung.

GV: Kết luận

Hoạt động 2. Nhiệm vụ của trồng trọt (6 phút)

HS: Nghiên cứu 6 nội dung trình bày mục II SGK

GV? Em hãy cho biết đâu là nhiệm vụ của trồng trọt?

HS: 1 đến 2 HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung nêu được 1, 2, 4, 5, 6.

GV? Tại sao 3 không phải là nhiệm vụ của trồng trọt?

HS: Trả lời được nội dung 3 là nhiệm vụ của chăn nuôi

GV: Kết luận

Hoạt động 3. Biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt (7 phút)

GV: Yêu cầu HS hoàn thành mục đích ở bảng mục III.

HS: Nghiên cứu trả lời

GV: Gọi 1 đến 2 HS trả lời

HS: Trả lời lớp bổ sung nêu được: Mở rộng diện tích trồng rừng, tăng sản lượng trồng trọt và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm trồng trọt.

GV: Yêu cầu HS kết luận các biện pháp

HS: Kết luận

Hoạt động 4 .Khái niệm về đất trồng (9 phút)

HS: Đọc thông tin

GV? Đất trồng là gì?

HS: Trả lời, lớp nhận xét bổ sung

GV: Kết luận

GV cung cấp: Đất trồng là sản phẩm của quá trình phun hóa đất do tác động địa chất, khí hậu, sinh vật, con người.

HS: Quan sát hình 2

GV? Trồng cây trong môi trường đất và nước có gì giống và khác nhau?

HS: Trả lời được giống nhau: Đều cung cấp cho cây nước, dinh dưỡng, oxi. Khác nhau: Đất giúp cây vững chắc, nước phải có giá đỡ.

GV? Tại sao cây thường chỉ trồng ở môi trường đất mà không trồng ở đá và nước?

HS: Trả lời vì môi trường khác không đủ điều kiện dinh dưỡng cho cây phát triển và tạo ra sản phẩm.

GV? Vai trò của đất trồng là gì?

HS: Trả lời

Hoạt động 5. Thành phần của đất trồng (12 phút)

GV: Cho HS quan sát sơ đồ 1: Thành phần của đất trồng.

GV: Chia HS thành 6 nhóm, yêu cầu các nhóm hoạt động 5 phút, trả lời vào phiếu học tập các câu hỏi:

Câu 1: Cho biết các thành phần của đất trồng?

Câu 2: Nêu đặc điểm cơ bản của từng thành phần này trong đất?

Câu 3: Cho biết vai trò của các thành phần: Khí, rắn, lỏng đối với cây trồng?

HS: Hoạt động theo nhóm (5 phút)

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ từng thành viên trong nhóm

- Nhóm thảo luận các ý kiến trả lời từng câu hỏi

- Thư ký ghi kết quả thảo luận của nhóm

- Cử đại diện chịu trách nhiệm báo cáo.

GV: Cho các nhóm tráo phiếu học tập treo bảng kiến thức chuẩn và thang điểm

HS: Chấm điểm báo cáo điểm nhóm bạn

GV: Nhận xét chung, kết luận

HS: Đọc ghi nhớ trang 6 và trang 8 SGK

1. Vai trò của trồng trọt

- Cung cấp lương thực

- Cung cấp thực phẩm

- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

- Cung cấp nguyên liệu CN xuất khẩu

2. Nhiệm vụ của trồng trọt

- Sản xuất nhiều lúa, ngô,… đủ ăn, dự trữ, xuất khẩu

- Trồng rau, đậu,… làm thức ăn

- Trồng mía cung cấp nguyên liệu, cây ăn quả.

- Trồng cây lấy gỗ cung cấp nguyên liệu công nghiệp.

- Trồng cây chè, cà phê,… xuất khẩu

3. Biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt

- Khai hoang lấn biển

- Tăng vụ trên 1 đơn vị diện tích trồng

- Áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt.

4. Khái niệm về đất trồng

a. Khái niệm về đất trồng

- Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm

b. Vai trò của đất trồng

- Cung cấp nước, oxi, chất dinh dưỡng và giúp cây đứng vững.

5. Thành phần của đất trồng

- Bảng kiến thức chuẩn:

+ Các thành phần, đặc điểm, vai trò của đất trồng.

+ Phần khí: Là không khí có ở các khe hở của đất, cung cấp ôxi, nitơ, CO2 cho cây

+ Phần lỏng: Là nước trong đất, hoà tan các chất dinh dưỡng.

+ Phần rắn (vô cơ, hữu cơ): Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.

4. Củng cố (3 phút)

 • Nêu các vai trò của trồng trọt
 • Đất trồng là gì? Tại sao đất trồng lại có vai trò quan trọng đối với cây trồng?

5. Hướng dẫn học ở nhà (1 phút)

 • Tìm hiểu phương pháp xác định đất gồm 3 thành phần: Rắn, lỏng, khí
 • Học bài theo câu hỏi SGK.
 • Nghiên cứu trước bài 3 kẻ bảng (trang 9 SGK) vào vở bài tập.

----------------------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án Công nghệ 7 bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Đánh giá bài viết
8 2.740
Sắp xếp theo

Giáo án Công nghệ lớp 7

Xem thêm