Giáo án Công nghệ 7 bài 25: Thực hành gieo hạt và cấy cây con vào bầu đất theo CV 5512

VnDoc xin giới thiệu bài Giáo án Công nghệ 7 bài 25: Thực hành: Gieo hạt và cấy cây con vào bầu đất là mẫu giáo án điện tử lớp 7 được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án Công nghệ 7 theo đúng chương trình quy định.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Công nghệ 7 theo CV 5512

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh cần:

- Khắc sâu và củng cố kiến thức về gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.

2. Kĩ năng: Làm được các kỹ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

3. Thái độ: Có ý thức làm việc cẩn thận theo đúng quy trình.

4. Năng lực:  Phát triển năng lực tự học, sáng tạo; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực phân tích, tổng hợp thông tin, năng lực thực hành.

II. Chuẩn bị của GV - HS:

- GV:+ Đọc và nghiên cứu nội dung bài 25

+ Chuẩn bị bầu đất, hạt giống đã xử lý phân bón, xẻng, dao, bình tưới...

- HS: Đọc SGK xem cách cấy cây vào bầu đất ở địa phương.

+ Chuẩn bị bầu đất, hạt giống đã xử lý phân bón, xẻng, dao, bình tưới...

III. Tiến trình lên lớp:

1. Phương pháp và kĩ thuật dạy học.

- Phương pháp dạy học nêu vấn đề, thảo luận nhóm, quan sát.

2. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học:

A. Hoạt động khởi động: 5’

Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ, huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs. Rèn khả năng hợp tác cho hs.

Phương thức: Hđ cá nhân.

Sản phẩm: Trình bày miệng.

Kiểm tra, đánh giá:

 • Hs đánh giá
 • Gv đánh giá

Tiến trình

* Chuyển giao nhiệm vụ:

Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi:

Câu 1: Em hãy cho biết các cách kích thích hạt giống cây rừng?

Câu 2: Em hãy nêu quy trình gieo hạt cây rừng ở nước ta?

HS lắng nghe tiếp nhận nhiệm vụ.

*Thực hiện nhiệm vụ:

HS: Suy nghĩ nhớ lại kiến thức trả lời câu hỏi.

 1. Đốt hạt, tác động bằng lực, kích thích hạt nảy mầm bằng nước ấm.
 2. Gieo hạt - lấp đất - che phủ - tưới nước, phun thuốc trừ sâu, bệnh- bảo vệ luống gieo.

*Báo cáo kết quả: Hs trình bày miệng

*Đánh giá kết quả:

-Hs nhận xét, bổ sung

GV đánh giá cho điểm.

PPDH: Nêu vấn đề

Chúng ta đã nghiên cứu ở bài trước cách gieo hạt, chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng. Hôm nay chúng ta cùng để có thể giúp gia đình chuẩn bị tốt một số cây trồng ở vườn, đồi.

B. Hoạt động hình thành kĩ năng

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

1. Tìm hiểu về các vật liệu và dụng cụ cần thiết: 7’

1. Mục tiêu: Nắm được các vật liệu và dụng cụ cần thiết.

2. Phương thức: Hoạt động cá nhân, HĐN.

3. Sản phẩm hoạt động: Trình bày miệng dựa trên phần chuẩn bị.

4. Kiểm tra đánh giá:

+ Học sinh đánh giá.

+ GV đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS trình bày các vật liệu và dụng cụ cần thiết đã chuẩn bị theo nhóm.

- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.

*Thực hiện nhiệm vụ:

- Đại diện nhóm HS trình bày phần chuẩn bị của nhóm mình:

Dự kiến trả lời:

+ Chuẩn bị bầu đất, hạt giống đã xử lý phân bón, xẻng, dao, bình tưới...

- GV quan sát phần chuẩn bị của các nhóm.

* Báo cáo kết quả:

+ Đại diện nhóm HS trình bày.

*Đánh giá kết quả

- Đại diện các nhóm HS nhận xét, đánh giá phần chuẩn bị của nhóm bạn, bổ sung (nếu có).

=>GV nhận xét, đánh giá.

- GV chốt kiến thức, ghi bảng.

2. Tổ chức thực hành: 20’

1. Mục tiêu: HS biết và thực hiện được các bước gieo hạt giống vào bầu đất đúng kỹ thuật.

2. Phương thức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động: Mỗi nhóm cấy cây vào từ 5 đến 10 bầu đất.

4. Kiểm tra đánh giá:

+ Học sinh đánh giá.

+ GV đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS quan sát hình 39 SGK. Quy trình gieo hạt vào bầu đất.

- GV yêu cầu HS đọc nội dung thông tin SGK.

- GV làm mẫu cho HS quan sát cách thực hiện các bước gieo hạt vào bầu đất.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân sau đó thực hành theo nhóm gieo hạt vào bầu đất.

Gv: Lưu ý HS giữ vệ sinh lớp học và an toàn lao động trong khi thực hành.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ cá nhân hệ thống quy trình gieo hạt vào bầu đất rồi thực hành theo nhóm

-Quy trình kĩ thuật:

Bước 1: Trộn đất với phân bón tỉ lệ 88- 89% đất mặt. 10% phân hữu cơ ủ hoại và 1-2 % supe lân.

Bước 2: Cho hỗn hợp đất, phân vào bầu, nén chặt xếp thành hàng.

Bước 3: gieo hạt vào bầu (2-3 hạt) vào giữa bầu, lấp kín.

Bước 4: Che phủ bằng rơm, rác mục, cắm cành lá tươi, tưới nước, phun thuốc.

- GV quan sát các nhóm làm việc, uốn nắn, hướng dẫn các nhóm làm thực hành.

* Báo cáo kết quả:

- Đại diện nhóm HS trình bày và nộp sản phẩm (Mỗi nhóm cấy cây vào từ 5 đến 10 bầu đất.)

- GV theo dõi.

*Đánh giá kết quả

- Đại diện các nhóm HS khác nhận xét, đánh giá phần thực hiện của nhóm bạn, bổ sung (nếu có).

=>GV nhận xét, đánh giá.

GV yêu cầu HS thu dọn dụng cụ, vật liệu, vệ sinh lớp học

I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết.

-SGK

II. Quy trình thực hành.

1. Gieo hạt vào bầu đất.

Bước 1: Trộn đất với phân bón tỉ lệ 88- 89% đất mặt. 10% phân hữu cơ ủ hoại và 1-2 % supe lân.

Bước 2: Cho hỗn hợp đất, phân vào bầu, nén chặt xếp thành hàng.

Bước 3: gieo hạt vào bầu (2-3 hạt) vào giữa bầu, lấp kín.

Bước 4: Che phủ bằng rơm, rác mục, cắm cành lá tươi, tưới nước, phun thuốc.

C. Hoạt động Luyện tập: 5’

Mục tiêu: củng cố kiến thức của HS về quy trình gieo hạt vào bầu đất

Phương thức: Hoạt động cá nhân.

Sản phẩm hoạt động: Trình bày miệng.

Kiểm tra đánh giá:

+ Học sinh đánh giá.

+ GV đánh giá.

Tiến trình hoạt động:

* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:

? Em hãy nêu quy trình gieo hạt vào bầu đất?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS hệ thống lại kiến thức.

* Báo cáo kết quả:

+ Hs trình bày miệng.

*Đánh giá kết quả

- HS nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn, bổ sung (nếu có).

=>GV nhận xét, đánh giá.

D. Hoạt động Vận dụng

Mục tiêu: nắm vững kiến thức về quy trình gieo hạt vào bầu đất từ đó có thể vận dụng vào thực tế.

Phương thức: Hoạt động cá nhân

Sản phẩm hoạt động: 3 bầu đất và gieo hạt vào bầu

Kiểm tra đánh giá:

+ Học sinh đánh giá.

+ GV đánh giá.

Tiến trình hoạt động:

* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS: về nhà mỗi HS làm 3 bầu đất và gieo hạt vào bầu theo quy trình của bài thực hành

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS làm việc cá nhân thực hành tại nhà.

* Báo cáo kết quả:

+ HS nộp sản phẩm (3 bầu đất và gieo hạt vào bầu) vào tiết học sau

*Đánh giá kết quả

=>GV nhận xét, đánh giá. (trong tiết học sau)

Giáo án Công nghệ 7

I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:

1. Kiến thức:

 • Biết chọn được vỏ bầu có kích cỡ và chất liệu phù hợp với cây giống sẽ gieo cấy.
 • Biết cách pha trộn được bầu đất theo tỷ lệ thành phần phù hợp.
 • Tạo được túi bầu đúng quy cách để chuẩn bị cho việc gieo cấy.

2. Kĩ năng:

 • Gieo được hạt đúng kỹ thuật.

3. Thái độ:

 • Tích cực lao động, làm việc đúng kĩ thuật và an toàn.

4. Tích hợp bảo vệ môi trường:

 • Có ý thức trồng rừng để bảo vệ rừng xanh, sạch, đẹp.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên:

 • Hình 40 phóng to.
 • Túi bầu bằng nilong; Đất mặt tơi xốp; Phân chuồng ủ hoại; supe lân; Cây giống; dao cấy cây con; bình tưới nước nhỏ; Khay đất bột.

2. Học sinh:

 • Túi bầu bằng nilong; Đất mặt tơi xốp; Phân chuồng ủ hoại; supe lân.
 • Xem trước các thao tác bài thực hành.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp.

Lớp

Sĩ số

Tên học sinh vắng

7a1

……………..

…………………………………………………………..

7a2

……………..

…………………………………………………………..

7a3

……………..

…………………………………………………………..

7a4

……………..

…………………………………………………………..

7a5

……………..

…………………………………………………………..

7a6

……………..

…………………………………………………………..

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Để có cây con đem trồng rừng chúng ta phải tiến hành gieo ươm cây. Vậy, cách gieo hạt và cấy cây con vào bầu đất ra sao?

b. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:

Kiểm tra bảng tường trình HS chuẩn bị ở nhà.

c. Các hoạt động dạy – học:

Chọn nội dung gieo hạt vào bầu đất

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Hoạt động của GV

Hoạt động 1. Tổ chức bài học.

- GV: Chia nhóm thực hành; Ổn định chỗ ngồi cho nhóm thực hành.

- GV: Giao dụng cụ thực hành cho các nhóm.

- HS: Các nhóm thực hành về chỗ.

- HS: Nhận dụng cụ thực hành.

- GV: Chia nhóm thực hành; Ổn định chỗ ngồi cho nhóm thực hành.

- GV: Giao dụng cụ thực hành cho các nhóm.

Hoạt động 2. Hướng dẫn thực hành.

- GV: Yêu cầu HS đọc SGK, quan sát hình 39 và cho biết các bước tạo bầu đất và tiến hành gieo hạt vào bầu đất.

- GV: Hướng dẫn mẫu các thao tác thực hiện tạo bầu đất và gieo hạt vào bầu đất cho HS quan sát.

- GV: Chia nhóm học sinh thực hành gieo hạt vào bầu đất.

- GV: Theo dõi các nhóm thực hành, uốn nắn, sửa sai cho các nhóm.

- HS: Theo dõi và trả lời các bước để làm bầu đất và gieo hạt vào bầu đất.

- HS: Quan sát các thao tác của GV và ghi nhớ cách tiến hành các thao tác để vận dụng vào bài thực hành của nhóm mình.

- HS: Theo dõi và ghi nhớ thao tác của GV chuẩn bị thực hành.

- HS: Thực hiện theo sự phân công của GV, bầu nhóm trưởng, thư kí, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

- HS: Tiến hành thực hành theo nhóm đã phân công

- GV: Yêu cầu HS đọc SGK, quan sát hình 39 và cho biết các bước tạo bầu đất và tiến hành gieo hạt vào bầu đất.

- GV: Hướng dẫn mẫu các thao tác thực hiện tạo bầu đất và gieo hạt vào bầu đất cho HS quan sát.

- GV: Chia nhóm học sinh thực hành gieo hạt vào bầu đất.

- GV: Theo dõi các nhóm thực hành, uốn nắn, sửa sai cho các nhóm.

Hoạt động 3. Đánh giá kết quả thực hành

- GV: Đánh giá tiết học, chấm điểm cho các nhóm.

- GV: Rút kinh nghiệm về sự chuẩn bị của HS.

- HS: Lắng nghe, rút kinh nghiệm cho tiết tiếp theo.

- GV: Đánh giá tiết học, chấm điểm cho các nhóm.

- GV: Rút kinh nghiệm về sự chuẩn bị của HS.

3. Dọn vệ sinh lớp – dụng cụ thực hành:

 • HS thu dọn dụng cụ, vệ sinh sạch sẽ nơi thực hành.

4. Nhận xét - Dặn dò:

 • Vận dụng thực hành gieo hạt vào bầu đất để trồng rừng ở địa phương..
 • Dặn các em về nhà chuẩn bị bài: Trồng cây rừng.

----------------------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án Công nghệ 7 bài 25: Thực hành gieo hạt và cấy cây con vào bầu đất theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Đánh giá bài viết
3 1.115
Sắp xếp theo

  Giáo án Công nghệ lớp 7

  Xem thêm