Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 7 - Tiết 1

Giáo án ngoài giờ lên lớp khối 7

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 7 - Tiết 1 với nội dung: Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học nằm trong Chủ điểm Tháng 9: Truyền thống Nhà trường. Đây là tài liệu hữu ích hướng dẫn các thầy cô giáo lên kế hoạch tổ chức hoạt động cho lớp học một cách hiệu quả nhất. Sau đây mời thầy cô tham khảo.

Bộ Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 7 được giới thiệu trên VnDoc.com là giáo án điện tử cần thiết và hữu ích dành cho quý thầy cô lên kế hoạch xây dựng các hoạt động sinh hoạt tập thể ngoại khóa cho các em học sinh. Giáo án được biên soạn đầy đủ cả năm theo chủ điểm từng tháng sẽ là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo.

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TIẾT 1: THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC

I- Yêu cầu giáo dục:

- Giúp học sinh nắm được nội qui nhà trường và nhiệm vụ năm học.

- Có ý thức tôn trọng, tự giác thực hiện nội quy, rèn luyện bản thân thành một người tốt.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

- Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học.

2. Hình thức hoạt động:

- Tìm hiểu và thảo luận.

- Đan xen văn nghệ giữa các phần thảo luận.

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

- Mỗi học sinh một bản nội quy nhà trường trước khi thảo luận.

- Một hoạt cảnh minh họa.

- Một số câu hỏi có tình huống.

- Phần thưởng.

2. Tổ chức:

- Phân công trang trí phòng học

- GVCN nêu chủ đề, nội dung, lớp chuẩn bị.

IV- Tiến hành hoạt động:

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- GVCN giao cho lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận

- GVCN quan sát lớp

- GVCN kết luận

- GVCN quan sát lớp

- GVCN nhận xét tinh thần buổi thảo luận và nhắc nhở thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học.

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- Tập thể lớp hát bài: Lớp chúng mình kết đoàn

- Lớp trưởng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Lớp trưởng đề nghị một số bạn làm thư kí.

- Lớp trưởng mời bạn lớp phó học tập đọc bản nội quy và nhiệm vụ năm học

- Lớp trưởng cho lớp thảo luận.

- HS thảo luận theo đơn vị tổ

- Các tổ trình bày kết quả thảo luận

- HS lắng nghe

- Lớp trưởng điểu khiển lớp thực hiện tiết mục văn nghệ hát đơn ca.

- Lớp trưởng mời GVCN cho ý kiến

- HS lắng nghe

- Lớp trưởng thay mặt lớp cám ơn lời nhận xét của GVCN

- Văn nghệ tập thể - Kết thúc buổi thảo luận.

3. Dặn dò:

Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

- Chủ điểm: Truyền thống nhà trường

- Nội dung: Thi tìm hiểu truyền thống nhà trường

V- Tổng kết – Rút kinh nghiệm:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 7 - Tiết 1. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 787
Sắp xếp theo

    Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 7

    Xem thêm