Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 4: Sáng tạo với những chiếc lá - Tiết 1

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 4: Sáng tạo với những chiếc lá - Tiết 1 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 3: Âm nhạc và màu sắc - Tiết 2

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 3: Âm nhạc và màu sắc - Tiết 3

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 4: Sáng tạo với những chiếc lá - Tiết 2

I. Mục tiêu:

  • Nhận biết được đặc điểm về hình dáng, màu sắc của một số loại lá cây.
  • Biết sử dụng lá cây để tạo các sản phẩm như đồ vật, con vật, quả…
  • Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Lá cây (lá rụng, lá khô), giấy vẽ, băng dính hai mặt, keo dán, kéo…

2. Học sinh: Giấy vẽ A3, Đồ dùng học vẽ: Màu, thước kéo, băng keo Lá cây (lá rụng, lá khô)..

III. Các hoạt động dạy học

Khởi động:

TIẾT 1

GIÁO VIÊN

HỌC SINH

1/ Ổn định tổ chức

- Khởi động

- Tuỳ điều kiện lớp học chia nhóm

- Kiểm tra đồ dùng

2/ Bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu

- Quan sát hình 4.1 SGK và một số lá cây học sinh chuẩn bị

- Yêu cầu học sinh thảo luận về: Hình dáng, cấu tạo, màu sắc của lá cây.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh

- Cho học sinh quan sát hình 4.2 SGK để tìm hiểu một số sản phẩm tạo hình từ lá cây.

- Yêu cầu học sinh tự nêu câu hỏi SGK trang 21 và tự trả lời.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh và chốt ý.

- Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ SGK trang 21

Hoạt động 2: Cách thực hiện

- Yêu cầu học sinh xem hình 4.3, 4.4 SGK

- Hướng dấn học sinh thực hiện

- Gọi học sinh đọc ghi nhớ: SGK trang 22

- Cho học sinh xem hình 4.5

- Giáo viên đưa ra kết luận.

- Học sinh ổn định

- Học sinh khởi động.

- Học sinh chia nhóm

- Ban học tập kiểm tra phát đồ dùng

- Quan sát

- Thảo luận theo nhóm và trình bày

- Quan sát

- Đọc câu hỏi và trả lời

- Lắng nghe

- Đọc ghi nhớ

- Xem hình

- Nêu từng bước thực hiện theo hình.

- Đọc ghi nhớ

- Xem hình và nhận xét

Đánh giá bài viết
11 3.833
Sắp xếp theo

Giáo án Mĩ Thuật Đan Mạch 5

Xem thêm