Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối - Tiết 2

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối - Tiết 2 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 1: Chân dung tự họa - Tiết 2

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối - Tiết 1

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối - Tiết 3

I. Mục tiêu:

  • HS nhận ra và phân biệt và chỉ ra được sự liên kểt các hình khối cơ bản, trên đồ vật, sự vật..
  • Biết cách tạo được hình khối ba chiều từ vật liệu dễ tìm và liên kết thành đồ vật, con vật…
  • HS giới thiệu nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên

  • Các đồ vật có dạng hình khối
  • Bài tham khảo, hình mẫu

2. Học sinh

  • Giấy A4, chì, màu vẽ, kéo, keo dán,….
  • Màu sáp, bút dạ, màu nước,…., một số đồ vật phế thải như lọ hoa, quả, chai,…

III. Các hoạt động dạy học

  • Kiểm tra đồ dùng học tâp.
  • Khởi động: Cả lớp hát 1 bài

Tiết 2

GIÁO VIÊN

HỌC SINH

2. Cách thực hiện

-Quan sat hình 2.4, h2.5, nêu cách thực hiện tạo hình sản phẩm.

=> GV định hướng ý tưởng và hướng dẫn .

-Cho HS xem một số bài tham khảo

Dặn dò: Nhắc nhở HS bảo quản sản phẩm và chuẩn bị đồ dùng.

- Nêu cách thể hiện

+Chuẩn bị và hình thành ý tưởng.

+Tạo khối chính từ vật liệu tìm được

+Liên kết khối tạo sản phẩm.

+Trang trí hoàn thiện sản phẩm.

-Quan sát và cảm nhận

Lắng nghe.

Đánh giá bài viết
12 4.036
Sắp xếp theo

Giáo án Mĩ Thuật Đan Mạch 5

Xem thêm