Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 5: Trường em - Tiết 1

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 5: Trường em - Tiết 1 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 4: Sáng tạo với những chiếc lá - Tiết 1

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 4: Sáng tạo với những chiếc lá - Tiết 2

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 5 bài 5: Trường em - Tiết 2

I. Mục tiêu:

  • Khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba chiều.
  • Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: SGK, một số tranh về đề tài trường em

2. Học sinh: Đất nặn, giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được: giấy báo, bìa, dây thép…

III. Các hoạt động dạy học:

TIẾT 1

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/ Ổn định tổ chức

- Khởi động

- Tuỳ điều kiện lớp học chia nhóm

- Kiểm tra đồ dùng

2/ Bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu

- Giới thiệu về chủ đề trường học.

- xem tranh hình 5.1

- Yêu cầu học sinh đọc và trả lời câu hỏi SGK trang 26

- Nhận xét câu trả lời của các nhóm

Hoạt động 2: Cách thực hiện

- Yêu cầu học sinh quan sát hình 5.2, 5.3, 5.4 SGK thảo luận về nội dung của đề tài , chất liệu để tạo hình. Tự suy nghĩ tìm tòi ra cách làm sản phẩm.

- Gợi ý chủ đề, nội dung.

- Học sinh ổn định

- Học sinh khởi động.

- Học sinh chia nhóm

- Ban học tập kiểm tra phát đồ dùng

- Chú ý quan sát, ghi nhớ, thảo luận…

- Quan sát

- Quan sát

- Thảo luận theo nhóm, các nhóm tự thảo luận theo câu hỏi sách giáo khoa

- Quan sát và thảo luận cách tạo sản phẩm

Lắng nghe

Đánh giá bài viết
6 4.309
Sắp xếp theo

Giáo án Mĩ Thuật Đan Mạch 5

Xem thêm