Giáo án môn Sinh học lớp 12 bài 10

Giáo án môn Sinh học học lớp 12

Giáo án môn Sinh học lớp 12 bài 10: Quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án điện tử lớp 12 môn Sinh học này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Sinh học 12 bài 10: Quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:

 • Giải thích được tại sao Menden lại suy ra được quy luật các cặp alen phân li độc lập nhau trong quá trình hình thành giao tử.
 • Biết vận dụng các quy luật xác suất để dự đoán kết quả lai.
 • Biết cách suy luận ra kiểu gen của sinh vật dựa trên các kết quả phân li kiểu hình của các phép lai.

2. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:

 • Kĩ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
 • Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm, hợp tác trong hoạt động nhóm.
 • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về: Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menden .

3. Thái độ: Sự xuất hiện của các biến dị tổ hợp tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống.

II. Phương pháp dạy học:

 • Trực quan - tìm tòi
 • Vấn đáp - tìm tòi
 • Dạy học nhóm.

III. Phương tiện dạy học: Hình vẽ SGK.

IV. Tiến trình tổ chức dạy học:

1. Khám phá:

* Ổn định lớp:

* Kiểm tra bài cũ: Bài tập trong phiếu bài tập về nhà.

2. Kết nối:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cơ bản

* Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung qui luật phân li độc lập của Menđen.

GV: Yêu cầu HS tóm tắt nội dung thí nghiệm của Menđen trong SGK trang 38.

Từ tỉ lệ kiểu hình thu được của mỗi cặp tính trạng ở F2 cho phép chúng ta rút ra kết luận gì?

HS: Nghiên cứu thông tin SGK mục I trang 38, phân tích kết quả TN để trả lời câu hỏi.

GV: Như vậy kết quả TN của Men đen cho thấy điều gì? Hay nói khác đi nội dung qui luật phân li độc lập của Men đen là gì?

HS: Đọc nội dung qui luật SGK trang 38.

* Hoạt động 2: Viết sơ đồ lai từ P→F2:

GV: Hãy viết sơ đồ lai cho thí nghiệm lai 2 tính trạng của Men Đen.

HS: Viết sơ đồ theo nội dung SGk trang 38.

GV: Nhận xét đánh giá, bổ sung để hoàn thiện sơ đồ.

I. THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH TRẠNG.

1. Thí nghiệm:

* Lai thuận và lai nghịch cho kết quả như nhau:

Pt/c: Vàng trơn x xanh nhăn

F1 100% vàng trơn

F2 : 315 vàng trơn: 108 vàng nhăn:

101 xanh trơn: 32 xanh nhăn

→Tỉ lệ kiểu hình: 9:3:3:1

2. Nhận xét:

- F2 xuất hiện 2 tổ hợp kiểu hình khác bố mẹ (vàng nhăn và xanh trơn).

- Xét riêng từng cặp tính trạng (màu sắc, vỏ hạt) đều có tỉ lệ 3:1 → tỉ lệ 9: 3:3 :1 = (3:1)x(3:1).

- Các cặp nhân tố di truyền qui định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong qua trình hình thành giao tử. (Nội dung định luật phân li độc lập)

3. Sơ đồ của pháp lai :

Quy ước gen:

alen A- h.vàng > alen a- h. xanh

alen B- h.trơn > alen b- h. nhăn

PTC: AABB x aabb

G: AB ab

F1: AaBb

F1xF1: AaBb x AaBb

G: 1/4AB, 1/4Ab, 1/4AB, 1/4Ab, 1/4aB, 1/4aa, 1/4aB, 1/4aa

F2: 9 A- B- vàng, trơn

3 A- bb vàng, nhăn

3 aaB- xanh, trơn

1 aabb xanh, nhăn

Bài tiếp theo: Giáo án môn Sinh học lớp 12 bài 11

Ngoài bài giáo án môn sinh học lớp 12 bên trên, VnDoc còn cung cấp lời giải bài tập SGK và giải bài tập SBT môn học này nhằm giúp các bạn học tốt hơn. Mời các bạn tham khảo:

Đánh giá bài viết
1 87
Sắp xếp theo

  Giáo án Sinh học lớp 12

  Xem thêm