Giáo án môn Toán Hình học lớp 12 chương 3

Giáo án điện tử môn Toán Hình học lớp 12 chương 3 sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức các vấn đề liên quan đến: Phương pháp tọa độ trong không gian, hệ trục tọa độ trong không gian...... Bộ giáo án soạn sẵn môn Toán Hình học lớp 12 chương 3 là nguồn tài liệu bổ ích và thiết thực để giáo viên sẵn sàng cho những tiết dạy hiệu quả trên lớp.

Giáo án Hình học lớp 12 chương 3

Giáo án môn Toán Hình học lớp 12 chương 2

Giáo án môn Toán Hình học lớp 12 chương 1

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
§1: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

  • Hiểu được định nghĩa của hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian.
  • Xác định tọa độ của một điểm, của một vectơ.

2. Về kĩ năng:

  • Tìm được tọa độ của 1 vectơ, của điểm.

3. Về tư duy và thái độ:

  • HS phải tích cực học tập và hoạt động theo yêu cầu của giáo viên.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

  • Giáo viên: Giáo án, thước kẻ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập như thước, compa.

III. Phương pháp

  • Gợi mở, vấn đáp; nêu vấn đề.

IV. Tiến trình bài học

1. Ổn định tổ chức: Giữ trật tự, kiểm tra sĩ số, tổ chức lớp học.

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới

Hoạt động 1: Hình thành định nghĩa hệ trục tọa độ trong không gian.

Hoạt động 2: Định nghĩa tọa độ của các điểm và vectơ.

Đánh giá bài viết
1 948
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 12

Xem thêm