Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 9 sách Macmillan

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 9

Giáo án Tiếng Anh Tuần 9 giáo trình Macmillan book 2 dưới đây nằm trong tài liệu Giáo án lớp 2 môn tiếng Anh theo tuần do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh gồm 1 đề thi thử giữa học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh kèm đáp án giúp quý thầy cô chuẩn bị đề kiểm tra chính thức hiệu quả.

WEEK 9 – PERIOD 17

TEST

I. Listen and tick (Nghe và tick) (1pts)

Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 9 sách Macmillan

II. Look and circle (Nhìn và khoanh tròn) (2.5pts)

Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 9 sách Macmillan

III. Look and write (Nhìn và viết) (2.5pts)

Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 9 sách Macmillan

IV. Look and match (Nhìn và nối) (2pts)

Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 9 sách Macmillan

V. Find and colour bike, slide, tree, ball (Tìm và tô màu) (2pts)

Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 9 sách Macmillan

WEEK 9 – PERIOD 18

CORRECTION

KEY

I. Listen and tick (1pts)

0. bee 1. cake 1. peach

Key: 1a 2b

II. Look and circle (2.5pts)

Key: 1b 2a 3a 4b 5a

III. Look and write (2.5pts)

Key: 1 slide 2 gloves 3 grapes 4 beach 5 sweets

IV: Look and match (2pts)

Key: 1d 2b 3c 4a

V: Find and colour bike, slide, tree, ball (2pts)

Trên đây là giáo án tuần 9 sách Tiếng Anh điện tử Macmillan 2.

Xem thêm trọn bộ giáo án học kì 1 tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Macmillan. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 2, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 853
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng Anh 2

Xem thêm