Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 7 sách Macmillan

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 7

Giáo án Tiếng Anh 2 Macmillan 2 Tuần 7 dưới đây nằm trong tài liệu Giáo án môn Tiếng Anh 2 theo tuần do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là bài giáo án rất chi tiết, mạch lạc, nêu rõ được mục đích cần đạt được của cả cô và trò, giúp quý thầy cô chuẩn bị bài giảng trước khi đứng lớp hiệu quả.

WEEK 7 – PERIOD 13

UNIT 5: IN THE WOODLAND

Lesson 1

I. Objectives

By the end of the lesson, student will be able to:

- identify word ee, sound /i:/

- listen and identify some new words: sheep, tree, bee, sweets.

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Sing

A. Presentation

Activity 1. Look, listen and repeat

- Look at the picture

- Listen to the recording a few times

- Listen and repeat word by word

- Listen, point and repeat

- Work in groups to repeat

**Ss & T’s assessment: give oral comments (focus on their exact words and pronunciation)

B. Practice

Activity 2: Play game Slap the board

** T’s assessment: identify the words

C. Application

- Learn new words by heart.

WEEK 7 – PERIOD 14

UNIT 5: IN THE WOODLAND

Lesson 2

I. Objectives

By the end of the lesson, students will be able to:

- identify correctly about name of things

- pronounce correctly word I to chant well

- listen and tick some pictures

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Spend a few minutes revising some words: sheep, tree, bee, sweets.

A. Practice

Activity 2. Point and say

- Look at the pictures. Point to the pictures and say words aloud.

- Work in pairs

Activity 3. Chant

- Read the chant and check comprehension.

- Play the recording a few times.

- Chant and do the actions. Call two groups

* Assessment:

Ss’ structure: Can answer the question: Where’s the bee?/ Where’s the sheep?/ Where are the sweets?

Ss’ chant: Chant beautifully/ well/ wonderfully/ …..

Activity 4. Listen and tick

- Check their comprehension.

- Play the recording.

- Listen and tick. Check their answers.

Key: 1b 2a

** T’s assessment: observing (quickly, correctly)

B. Application

- Learn a song by heart.

Trên đây là giáo án tuần 7 sách Tiếng Anh điện tử Macmillan 2.

Xem thêm trọn bộ giáo án học kì 1 tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Macmillan. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 2, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 751
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng Anh 2

Xem thêm