Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8: Tập viết chữ hoa G

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập viết
Bài: CHỮ HOA G
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Viết đúng chữ hoa G (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng c nhỏ), chữ câu ứng
dụng: Góp (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Góp sức chung tay (3lần).
- Học sinh biết sáng tạo cái hay trong việc n chữ viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bài dạy, tranh minh hoạ
- Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu bài.
*Mục tiêu: HS biết viết chữ hoa G.
*Cách tiến hành:
- Giáoviên cho học sinh quan sát nhận xét chữ
G
- Học sinh quan sát.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Giáo viên giới thiệu khung chữ cấu tạo nên
nét.
- Cao 8 li (9 đường kẻ ngang).
- Gồm 2 nét: nét 1 kết hợp của nét cong dưới
cong trái nối liền nhau, tạo thành vòng xoắn to
đầu chữ (giống chữ C hoa) nét 2 nét khuyết
ngược.
* Hoạt động 2: Ch dẫn cách viết.
* Mục tiêu: HS biết chữ G giống chữ C
thên 1 nét chuyển xuống.
- Nét 1 viết tương tự chữ C hoa.
- Nét 2: từ điểm DB của nét 1, chuyển
hướng xuống, viết nét khuyết ngược.
- Viết mẫu trên bảng lớp vừa viết vừa
nhắc lại cách viết.
- Hướng dẫn học sinh viết bảng con.
- Học sinh viết chữ cái G - giáo viên quan
sát nhận xét, uốn nắng.
- Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng.
- Giáo viên giới thiệu cụm từ ứng dụng.
- Giáo viên giảng từ ứng dụng - đoàn kết
làm việc.
- Học sinh viết bảng con.
- Học sinh đọc t ứng dụng.
- O ,c ,u , n ,a.
- t
- p
- h , g, y.
- G
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Học sinh quan sát từ ứng dụng trên bảng
nhận xét.
- Những chữ nào cao 1 li? (o,ư,c,u,n,a)
- Chữ nào cao 2,5 li? (t) Chữ nào cao 2 li? (p)
- Những chữ nào cao 2,5 li? (h,g,y). Chữ
nào cao 5 li? (G)
Cách đặt dấu thanh các chữ? Học sinh viết vào
bảng con.
Giáo viên nhận xét sửa sai cho học sinh.
* Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào vở.
* Mục tiêu: Học sinh biết viết đúng sáng tạo
chữ viết.
- Chấm bài chữa bài.
- Giáo viên thu 1 số vở chấm tại lớp. Nhận xét bài
chấm.
4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.
- Dặn dò HS học nhà.
- Học sinh viết bảng con chữ
góp.
1 dòng chử G cỡ vừa (8 ô li). 1
dòng chữ G cỡ nhỏ (4 ô li).
1 dòng chữ góp cỡ vừa, nhỏ. 2
dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ.
Học sinh viết theo yêu cầu.
- Học sinh viết vào vở.
Tham khảo chi tiết các bài soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 tại đây:
https://vndoc.com/giao-an-tieng-viet-2

Giáo án Tập viết lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8: Tập viết chữ hoa G là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giúp các em biết được cách viết chứ G hoa; viết được cụm từ ứng dụng: Góp sức chung tay; viết đúng mẫu chữ, đúng kiểu chữ, nối chữ đúng quy định, đúng khoảng cách giữa các chữ. Mời các thầy cô tham khảo soạn bài.

Giáo án Tiếng Việt 2 phần Tập viết: Chữ hoa G soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 2 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 1.095
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm