Giáo án Tin học 8 bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình theo Công văn 5512

Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Giáo án Tin học 8 bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình theo Công văn 5512 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tin học 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

* Biết ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần cơ bản là bảng chữ cái và các qui tắc để viết chương trình.

* Biết các từ khóa dành riêng cho mục đích sử dụng nhất định.

2. Kỹ năng

* Nhận biết một số chương trình đơn giản.

3. Thái độ

* Hình thành hoạt động theo nhóm, có ý thức tự chủ trong học tập.

4. Định hướng phát triển năng lực: năng lực sử dụng máy tính, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, ứng dụng KHKT, năng lực tự học, năng lực hợp tác, làm việc nhóm.

PHƯƠNG PHÁP:

* Hoạt động theo nhóm

* Đặt và giải quyết vấn đề + thuyết trình.

II. CHUẨN BỊ BÀI HỌC:

1. Giáo viên:

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án

2. Học sinh:

- Đọc trước bài

- SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (1phút)

- Kiểm tra sĩ số:

- Ổn trật tự, tạo không khi thoải mái để bắt đầu tiết học.

2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút)

? Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì? Tại sao cần viết chương trình?Chương trình dịch dùng để làm gì?

3.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (30 phút):

Đặt vấn đề và triển khai bài: (2 phút)

Trong bài học trước các em đã được biết đến một số khái niệm về lệnh, chương trình, ngôn ngữ lập trìn, ngôn ngữ máy,… Vậy thì một ngôn ngữ lập trình bao gồm những gì? Cấu trúc của nó như thế nào? Bài học hôm nay: “Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình” sẽ giúp các em làm quen và hiểu về ngôn ngữ lập trình Pascal và những vấn đề có liên quan.

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung, yêu cầu cần đạt

Hoạt động 1: Ví dụ về chương trình (8 phút)

Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong SGK

Ví dụ:

Program CT_Dau_tien;

Uses              crt ;

Begin

writeln(‘Chao Cac Ban’);

End.

?Trong ví dụ 1 ta thấy chương trình có bao nhiêu dòng lệnh?

? Hãy cho biết lệnh khai báo tên chương trình

? Lệnh in ra màn hình dòng chữ” Chao Cac Ban”

Vậy một chương trình có thể có bao nhiêu dòng lệnh?

HS: Thực hiện.

HS: Trả lời.

HS: Nhận xét.

TL: Gồm 5 dòng lệnh.

HS: Trả lời

TL: Program CT_Dau_tien;

HS: Trả lời.

TL: writeln(‘Chao Cac Ban’);

HS: Trả lời.

 TL: Chương trình có thể đến hàng nghìn hoặc hàng triệu dòng lệnh( tùy thuộc vào công việc mà ta cần máy tính thực hiện).

Hoạt động 2: Chương trình và ngôn ngữ lập trình (10 phút)

GV: yêu cầu HS đọc thông tin.

? Ngôn ngữ lập trình dùng những chữ cái gì để viết chương trình?

Vậy về cơ bản ngôn ngữ lập trình là gồm các yếu tố nào?

HS: thực hiện.

HS: trả lời.

HS: nhận xét.

 Tl:

- Gồm 26 kí tự thường

- Gồm 26 kí tự chữ hoa.

- Các số thập phân từ 0 đến 9.

- Các kí hiệu toán học: +, -, *, /

- Các kí tự so sánh logic: >, <, >=, <=,=

- Phép <>

- Dấu gạch thấp: _

Lưu ý: trong Pascal không phân biệt chữ thường và chữ hoa.

HS: Trả lời.

 TL: là tập hợp các kí hiệu và quy tắc viết các câu lệnh tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính.

Tài liệu còn nhiều mời quý thầy cô tải về để xem trọn nội dung

Bài tiếp theo: Giáo án Tin học 8 bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu theo Công văn 5512

Trên đây VnDoc đã chia sẻ tới các Giáo án Tin học 8 bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình theo Công văn 5512. Hy vọng với tài liệu này giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Mỹ thuật lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Đánh giá bài viết
1 192
Sắp xếp theo

    Giáo án tin học 8

    Xem thêm