Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tin học 8 bài 4: Sử dụng biến trong chương trình theo Công văn 5512

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

Giáo án Tin học 8 bài 4: Sử dụng biến trong chương trình theo Công văn 5512 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tin học 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Biết khái niệm biến, hằng
  • Hiểu cách khai báo, sử dụng biến

2. Kỹ năng

  • Biết cách khai báo biến trong chương trình

3. Thái độ

  • Hình thành hoạt động theo nhóm, có ý thức tự chủ trong học tập.

4. Định hướng phát triển năng lực: năng lực sử dụng máy tính, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, ứng dụng KHKT, năng lực tự học, năng lực hợp tác, làm việc nhóm.

PHƯƠNG PHÁP:

  • Hoạt động theo nhóm
  • Đặt và giải quyết vấn đề.

II. CHUẨN BỊ BÀI HỌC:

1. Giáo viên:

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án, Máy chiếu.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài

- SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (1phút)

- Kiểm tra sĩ số:

- Ổn trật tự, tạo không khi thoải mái để bắt đầu tiết học.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (30 phút):

Đặt vấn đề và triển khai bài: (2 phút)

Trong các bài học trước các em đã được biết đến một số khái niệm về lệnh, chương trình và ngôn ngữ lập trình, các thành phần của ngôn ngữ lập trình, từ khóa và tên, cấu trúc chung của một chương trình, các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình pascal. Mặt khác chúng ta điều biết rằng hoạt động cơ bản của chương trình máy tính là xử lí dữ liệu. Vậy để máy tính xử lí được dữ liệu thì máy tính cần có những thao tác nào? Bài học hôm nay “Sử dụng biến trong chương trình” sẽ giúp các em hiểu rõ hơn vấn đề này.

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung, yêu cầu cần đạt

Hoạt động 1: Biến là công cụ lập trình (18 phút)

- GV đưa ra một số ví dụ

- H? Biến nhớ là gì? Tại sao lại phải sử dụng biến nhớ trong ngôn ngữ lập trình

- HS trả lời. Nếu như HS không lý giải được tại sao thì GV phải giải thích để HS hiểu một cách cặn kẽ

H? Giá trị biến nhớ là gì? Giá trị của biến nhớ có được thay đổi không trong suốt quá trình chạy chương trình?

H? Em hãy lấy một số ví dụ về biến và giá tri của biến.

- HS đọc thông tin SGK, kết hợp quan sát H25, 25 SGK

HS: Tìm hiểu và quan sát

HS: Trả lời

HS: Nhận xét.

 Biến là một công cụ lập trình rất quan trọng để chương trình luôn biết chính xác dữ liệu cần xử lý được lưu ở vị trí nào trong bộ nhớ

 Giá trị biến là dữ liệu do biến lưu trữ. Giá trị biến thay đổi được trong khi thực hiện chương trình

- Ví dụ : X:= 5

Trong đó: X: là biến

5 : là giá trị của biến

Hoạt động 2: Khai báo biến (18 phút)

HS nghiên cứu thông tin SGK

GV: Tất cả các biến dùng trong chương trình cần phải được khai báo ngay trong phần khai báo của chương trình

H? Khi khai báo biến ta phải khai báo những nội dung gì?

H? ta phải lưu ý điều gì đối với tên biến?

H? Em hãy nhắc lại các kiểu dữ liệu ta đã học

HS lần lượt trả lời

GV treo H 26 ví dụ về khai báo biến -> HS quan sát

GV : Var : là từ khoá khai báo biến

H? m,n,s,dientich, thongbao là gì?

H? Interger, real, string là gì?

GV: Tuỳ theo ngôn ngữ lập trình, cú pháp khai báo biến có thể khác nhau

HS: Tìm hiểu thông tin

HS: Trả lời

HS: Nhận xét

 Khai báo tên biến( tên biến do người lập trình đặt nhưng phải tuân theo ngôn ngữ lập trình)

 Khai báo kiểu dữ liệu của biến

 Từ khoá khai báo biến là: Var

HS trả lời

Tài liệu còn nhiều mời quý thầy cô tải về để xem trọn nội dung

Bài tiếp theo: Giáo án Tin học 8 bài 5: Từ bài toán đến phương trình theo Công văn 5512

Trên đây VnDoc đã chia sẻ tới các Giáo án Tin học 8 bài 4: Sử dụng biến trong chương trình theo Công văn 5512. Hy vọng với tài liệu này giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Mỹ thuật lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án tin học 8

    Xem thêm