Giáo án Tin học lớp 5 Chương 5 bài 2: Tạo bảng trong văn bản

Giáo án Tin học lớp 5

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 5 bài 2: Tạo bảng trong văn bản được VnDoc sưu tầm, chọn lọc là tài liệu giảng dạy chuẩn kiến thức kỹ năng dành cho quý thầy cô giáo, giúp quý thầy cô giáo lên kế hoạch và đưa ra những hoạt động phù hợp theo tiết, tuần và theo tháng của năm học. Mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về chi tiết.

Giáo án Tin học lớp 5 bài: Ôn tập học kì 1

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 5 bài 1: Những gì em đã biết

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 5 bài 2: Tạo bảng trong văn bản (tiếp)

I. Mục tiêu bài học:

  • Học sinh biết cách tạo bảng với các hàng và cột khác nhau.
  • Biết các thao tác cơ bản trên bảng.

II. Đồ dùng dạy học:

  • Giáo án, Máy vi tính, sgk.

III. Hoạt động dạy và học:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Tạo bảng:

* Các bước thực hiện:

+ Chọn nút lệnh Insert Table

+ Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột

* Thực hành:

2. Thao tác trên bảng:

a. Thao tác trên hàng:

+ Xoá hàng:

-> Đặt con trỏ soạn thảo vào hàng cần xoá

-> Chọn Table -> Delete ->Rows

Chú ý: Nếu nhấn Delete trên bàn phím thì sẽ xoá được nội dung văn bản

+ Chèn hàng:

-> Đặt con trỏ soạn thảo vào 1 hàng

-> TableàInsertà

. Row Above: chèn phía trên

. Row Below: chèn phía dưới

b. Căn lề văn bản trong ô của bảng:

* Các bước thực hiện:

+ Đặt con trỏ soạn thảo vào nội dung trong 1 ô của bảng

+ Nháy nút

* Thực hành:

- GV chia nhóm HS thực hành

* GV nhận xét

- CTHĐTQ điều hành

- TL nhóm và trả lời 1 số nội dung được trình bày dưới dạng bảng.

- Mời nhóm 2 chỉ ra nút lệnh Insert Table nằm ở đâu.

- Nhóm 3 nhận xét.

- TL nhóm 2

- Làm bài T1, T2

- CTHĐTQ nhận xét bài từng nhóm.

- TL nhóm 2 và trả lời cách xoá hàng

- Nhận xét bài bạn.

- TL nhóm 2 và trả lời cách chèn hàng vào bảng.

- Nhận xét bài bạn.

- TL nhóm 2

- Nhắc lại cách căn lề văn bản

- Ghi nhớ cách căn lề trong ô của bảng

- Khởi động phần mềm Word và TH theo nhóm 2.

- Làm bài T4àT6

Đánh giá bài viết
4 809
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 5

Xem thêm