Giáo án Tin học lớp 5 Chương 7 bài 4: Thực hành tổng hợp

Giáo án Tin học lớp 5

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 7 bài 4: Thực hành tổng hợp được VnDoc sưu tầm, chọn lọc là tài liệu giảng dạy chuẩn kiến thức kỹ năng dành cho quý thầy cô giáo, giúp quý thầy cô giáo lên kế hoạch và đưa ra những hoạt động phù hợp theo tiết, tuần và theo tháng của năm học. Mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về chi tiết.

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 7 bài 2: Thủ tục trong Logo

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 7 bài 3: Thủ tục trong Logo

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 7 bài 5: Thế giới hình học trong Logo

I. Mục tiêu bài học:

  • Giúp HS hệ thống lại những kiến thức đã học ở chương 6.

II. Đồ dùng dạy học:

  • Giáo án, Máy vi tính, sgk

III. Hoạt động dạy và học:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

* THỰC HÀNH:

- Bài T1

? Bài tập:

- Bài B1, B2

- GV nhận xét bài.

- CTHĐTQ điều hành

- TL nhóm 2 và trả lời.

- HS thực hành trên máy

- TL nhóm 2 và chia sẻ trong nhóm.

- Thực hành trên máy theo nhóm 2

- Nhận xét bài của bạn.

- CHTĐTQ nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 238
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 5

Xem thêm