Giáo án Tin học lớp 5 Chương 8 bài 2: Ghi nhạc bằng Encore

Giáo án Tin học lớp 5

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 8 bài 2: Ghi nhạc bằng Encore được VnDoc sưu tầm, chọn lọc là tài liệu giảng dạy chuẩn kiến thức kỹ năng dành cho quý thầy cô giáo, giúp quý thầy cô giáo lên kế hoạch và đưa ra những hoạt động phù hợp theo tiết, tuần và theo tháng của năm học. Mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về chi tiết.

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 7 bài 6: Viết chữ và làm tính trong Logo

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 8 bài 1: Những gì em đã biết

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 8 bài 3: Ghi nhạc bằng Encore

I. Mục tiêu bài học:

  • Giúp HS biết cách mở trang màn hình soạn thảo nhạc, biết thay đổi số chỉ nhịp, biết ghi nốt nhạc vào khuông, biết xoá và sửa nốt nhạc.

II. Đồ dùng dạy học:

  • Giáo án, Máy vi tính, sgk

III. Hoạt động dạy và học:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Trang màn hình soạn thảo nhạc

Các bước thực hiện:

+ Nháy chuột chọn File/New (Ctrl+N)

+ Nháy chuột chọn Single Staves:

. Staves per system: chọn bè bản nhạc

. System per page: chọn khuông nhạc trên 1 trang

. Measures per system: chọn ô nhịp trên 1 khuông nhạc

+ Chọn OK

2. Thay đổi số chỉ nhịp

Các bước thực hiện:

+ Nháy chuột tại nhịp 1 của khuông nhạc đầu tiên

+ Chọn MeasuresàTime Signature

+ Nháy chuột vào

+ Nháy nút

+ Chọn OK

3. Ghi nốt nhạc vào khuông nhạc

Các bước thực hiện:

+ Dùng chuột, kéo thả từng nốt nhạc từ thanh Notes lên 1 dòng nhạc hoặc vào 1 khe trên khuông nhạc

+ Làm liên tục cho đến hết bản nhạc

Xoá, sửa nốt nhạc

C1: Nháy chuột vào vị trí bên phải nốt nhạc sai rồi nhấn phím Backspace

C2: Nháy chuột vào nút tẩy rồi nháy chuột vào nốt nhạc cần xoá

à Sau khi xoá xong thì ghi lại nốt nhạc đúng

* THỰC HÀNH:

- Bài T2

- Gọi HS thực hiện

- Gọi HS thực hiện thay đổi số chỉ nhịp

- Gọi HS ghi nốt nhạc vào khuông

- HS thử xoá và sửa lại nốt nhạc

- HS thực hành

Đánh giá bài viết
1 462
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 5

Xem thêm