Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 7 bài 3: Thủ tục trong Logo

Giáo án Tin học lớp 5

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 7 bài 3: Thủ tục trong Logo được VnDoc sưu tầm, chọn lọc là tài liệu giảng dạy chuẩn kiến thức kỹ năng dành cho quý thầy cô giáo, giúp quý thầy cô giáo lên kế hoạch và đưa ra những hoạt động phù hợp theo tiết, tuần và theo tháng của năm học. Mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về chi tiết.

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 7 bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 7 bài 2: Thủ tục trong Logo

Giáo án Tin học lớp 5 Chương 7 bài 4: Thực hành tổng hợp

I. Mục tiêu bài học:

  • Giúp HS hiểu được việc mô tả một dãy hành động bằng nhóm lệnh trong một thủ tục.
  • HS biết được cách thực hiện, lưu thủ tục, biết cách nạp tệp để làm việc

II. Đồ dùng dạy học:

  • Giáo án, Máy vi tính, sgk

III. Hoạt động dạy và học:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Thực hiện một thủ tục trong Logo

- Để thực hiện một thủ tục đã ghi lại trong Logo:

+ Gõ tên thủ tục tại ngăn gõ lệnh

+ Nhấn phím Enter

* THỰC HÀNH:

2. Lưu lại các thủ tục trong Logo

Các bước thực hiện:

+ Nháy chuột trong ngăn gõ lệnh

+ Gõ lệnh save “tên thích hợp.lgo”

+ Nhấn phím Enter

* THỰC HÀNH:

3. Nạp một tệp để làm việc

Các bước thực hiện:

+ Nháy chuột trong ngăn gõ lệnh

+ Gõ lệnh Load “tên đã đặt.lgo

+ Nhấn phím Enter

Chú ý:

ü Nếu tên nạp không nằm trong thư mục ngầm định, em thực hiện:

+ File/ Load/ OK

+ Nháy chuột chọn thư mục và tên tệp cần nạp

+ Chọn Open

ü Có thể xem nội dung thủ tục bằng cách:

+ Nháy chuột vào nút Edall

* THỰC HÀNH:

- GV chia nhóm

- HS thực hành các bài T1, T2, T4àT6

- GV nhận xét.

- Gọi HS thực hiện thủ tục đã ghi lại: hinhvuong

- Gọi HS thực hiện lưu thủ tục vào máy

- Gọi HS thực hiện

- Lớp nhận xét

- Gọi HS nạp 1 tệp để làm việc

- HS chú ý

- Làm bài T1,T2, T4 à T6

- HS thực hành theo nhóm 2

- Nhận xét bài của bạn.

- CHTĐTQ nhận xét.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học 5

    Xem thêm