Giáo án Toán bài Lũy thừa

Giáo án điện tử môn Toán lớp 12 bài “Lũy thừa” mà Thư viện giáo án VnDoc.com giới thiệu với quý thầy cô dưới đây sẽ giúp học sinh nắm được các khái niệm luỹ thừa với số mũ nguyên, luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa của một số thực dương, biết dùng các tính chất của luỹ thừa để rút gọn biểu thức.... Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Giáo án bài "Lũy Thừa"

Giáo án môn Toán lớp 12 chuyên đề: Thể tích các khối đa diện - khối tròn xoay

Giáo án môn Toán Đại số lớp 12

Giáo án môn Toán lớp 12

BÀI: LUỸ THỪA

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Nắm được các khái niệm luỹ thừa với số mũ nguyên, luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa của một số thực dương.
  • Nắm được các tính chất của luỹ thừa với số mũ nguyên, luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa với số mũ thực.

2. Kỹ năng:

  • Biết dùng các tính chất của luỹ thừa để rút gọn biểu thức, so sánh các biểu thức có chứa luỹ thừa.

3. Tư duy và thái độ:

  • Từ khái niệm luỹ thừa với số nguyên dương xây dựng khái niệm luỹ thừa với số mũ thực.
  • Rèn luyện tư duy logic, khả năng mở rộng, khái quát hoá.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

  • Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập.
  • Học sinh: SGK và kiến thức về luỹ thừa đã học ở cấp 2.

III. Phương pháp

  • Phối hợp nhiều phương pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.
  • Phương pháp chủ đạo: Gợi mở nêu vấn đề.

IV. Tiến trình bài học

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

Hoạt động 1: Hình thành khái niệm luỹ thừa.

HĐTP 1: Tiếp cận định nghĩa luỹ thừa với số mũ nguyên.

Đánh giá bài viết
1 998
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 12

Xem thêm