Đinh Thị Nhàn Vật Lý Lớp 8

Làm thế nào để biết một ô tô trên đường đang chuyển động hay đứng yên

Làm thế nào để biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời… đang chuyển động hay đứng yên

3
3 Câu trả lời
 • Người Sắt
  Người Sắt

  Để biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời đang chuyên động hay đứng yên, trước hết chọn một vật cố định nào đó làm mốc (có thể chọn cột điện bên đường, bên bờ sông) và kiếm tra xem vị trí của ô tô, thuyền hoặc đám mây có thay đổi so với vật mốc đó hay không.

  + Ta nói chúng đứng yên nếu vị trí không thay đổi so với vật làm mốc.

  + Ta nói chúng chuyển động nếu vị trí thay dổi so với vật làm mốc.

  Tham khảo thêm: Chuyển động cơ học

  0 Trả lời 18:37 27/10
  • Bơ

   Để nhận biết một ôtô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời... đang chuyển động hay đứng yên thì ta so sánh vị trí của chúng so với các vật được chọn làm mốc. Vật mốc là một vật cố định bất kì, có thể là: hàng cây, nhà cửa, ... .

   Nếu ta thấy vị trí của vật thay đổi so với vật mốc thì ta nói vật đang chuyển động.

   Nếu vị trí của vật không thay đổi so với vật mốc thì ta nói vật đang đứng yên.

   0 Trả lời 18:38 27/10
   • Thiên Bình
    Thiên Bình

    Để nhận biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông.... đang chuyển động hay đang đứng yên, thì ta so sánh vị trí của chúng so với các vật chọn làm mốc như: hàng cây, nhà cửa, ... bên đường hay 2 bên bờ sông...

    Ví dụ: Để biết đám may trên trời có chuyển động hay không thì ta so sánh vị trí nó với vị trí của ta đang đứng, hay nhà cửa, cây cối ... trên mặt đất.

    0 Trả lời 18:40 27/10
    Vật Lý
    Xem thêm