Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Luyện từ và câu lớp 4: Cấu tạo của tiếng

Soạn bài Cấu tạo của tiếng là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt lớp 4 trang 6, 7 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4. Toàn bộ đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập môn Tiếng Việt lớp 4. Mời các em cùng tham khảo.

>> Bài trước: Chính tả lớp 4: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

1. Phần nhận xét Cấu tạo của tiếng 

Câu 1 (trang 6 sgk Tiếng Việt 4)

Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Trả lời:

(Bầu / ơi / thương / lấy / bí / cùng / Tuy / rằng / khác / giống / nhưng / chung / một/ giàn ⟶ 14 tiếng).

Câu 2 (trang 6 sgk Tiếng Việt 4)

Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó?

Trả lời:

(bờ - âu - bâu - huyền - bầu).

Câu 3 (trang 6 sgk Tiếng Việt 4)

Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành?

Trả lời:

(âm đầu: b, vần: âu và thanh: huyền).

Câu 4 (trang 6 sgk Tiếng Việt 4)

Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét:

a) Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

b) Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

Trả lời:

* Xem bảng phân tích dưới đây:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Bầu

b (bờ)

âu

huyền

ơi

-

ơi

ngang

thương

th (thờ)

ương

ngang

lấy

l (lờ)

ây

sắc

b (bờ)

i

sắc

cùng

c (cờ)

ung

huyền

tuy

t (tờ)

uy

ngang

rằng

r (rờ)

ăng

huyền

khác

kh (khờ)

ac

sắc

giống

gi (gi)

ông

sắc

nhưng

nh(nhờ)

ưng

ngang

chung

ch(chờ)

ung

ngang

một

m (mờ)

ôt

nặng

giàn

gi (gi)

an

huyền

* Nhận xét:

- Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.

- Tiếng không có đủ các bộ phận: ơi (không có âm đầu).

2. Phần nhận xét Cấu tạo của tiếng 

Câu 1 (trang 7 sgk Tiếng Việt 4)

Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong hai câu dưới đây

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

nhiễu

nh

iêu

ngã

Trả lời

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Tiếng

Âm Đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

Điều

Phủ

Người

Trong

Một

Nước

Nh

D

Ph

Ng

Tr

M

N

iêu

iêu

U

Ươi

Ong

ột

ươc

Ngã

Huyền

Hỏi

Huyền

Ngang

Nặng

Sắc

Lấy

Giá

Gương

Phải

Thương

Nhau

Cùng

L

Gi

G

Ph

Th

Nh

C

Ây

A

Ương

Ai

Ương

Au

ung

Sắc

Sắc

Ngang

Hỏi

Ngang

Ngang

Huyền

Câu 2 (trang 7 sgk Tiếng Việt 4)

Giải câu đố:

Để nguyên lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hàng ngày

(Là chữ gì?)

Trả lời:

Để nguyên là sao , bớt âm đầu thành ao . Vậy chữ đó là chữ sao

>> Bài tiếp theo: Kể chuyện lớp 4: Sự tích hồ Ba Bể

Trên đây là chi tiết lời giải phần Luyện từ và câu lớp 4 trang 6, 7 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập môn Tiếng Việt lớp 4. Các phân môn khác như: Tập đọc, Chính tả, Tập làm văn cũng liên tục được VnDoc cập nhật lời giải mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
66
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Luyện từ và câu lớp 4 Sách mới

    Xem thêm