Trang Nguyen Hóa học

Dẫn 0,5 lít hỗn hợp khí X gồm N2 và CO2

(đktc) lội chậm qua 1 lít dung dịch Ca(OH)2 0,005M thu được 0,5g kết tủa. Tính thể tích của N2 và CO2 có trong X

3
3 Câu trả lời
 • Đường tăng
  Đường tăng

  nCa(OH)2 = 1.0,005 = 0,005 mol

  nCaCO3 = 0,5 : 100 = 0,005 mol

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  0,005 <-- 0,005 --> 0,005

  => nCO2 = 0,005 mol

  => VCO2 = 0,005 .22,4 = 0,112 lít

  => VN2 = 0,5 - 0,112 = 0,388 lít

  0 Trả lời 16:38 22/03
 • ebe_Yumi
  ebe_Yumi

  nCa(OH)2 = 0,005 mol

  nCaCO3 = 0,005 mol

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  0,005 <-- 0,005 --> 0,005

  => VCO2 = 0,005 .22,4 = 0,112 lít

  => VN2 = 0,5 - 0,112 = 0,388 lít

  0 Trả lời 17:19 22/03
 • Nguyễnn Hiềnn
  Nguyễnn Hiềnn

  VCO2 = 0,112 lít

  => VN2 = 0,5 - 0,112 = 0,388 lít

  0 Trả lời 17:20 22/03

Hóa học

Xem thêm