Nhân Mã Lịch Sử

Mục tiêu kế hoạch tự học trong kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động dạy học

Chọn đáp án đúng nhất

và giáo dục tập trung chủ yếu vào việc giúp giáo viên cập nhật những kiến thức liên quan đến đặc điểm tâm lí của học sinh các cấp học?

1. Sai

2. Đúng

3
3 Câu trả lời
 • Người Dơi
  Người Dơi

  Chọn đáp án đúng nhất

  Mục tiêu kế hoạch tự học trong kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động dạy học và giáo dục tập trung chủ yếu vào việc giúp giáo viên cập nhật những kiến thức liên quan đến đặc điểm tâm lí của học sinh các cấp học?

  Đáp án: Sai

  Bạn tham khảo thêm ở đây nhé: Đáp án Module 5 Chương trình tổng thể

  0 Trả lời 08:37 04/12
  • Phước Thịnh
   Phước Thịnh

   Đáp án sai

   0 Trả lời 08:39 04/12
   • Captain
    Captain

    Sai nhé

    0 Trả lời 08:39 04/12
    Lịch Sử Xem thêm