Nguyễn Linh An Sinh học Lớp 11

Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống đó có thể tiếp tục đi lên được không?

Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống đó có thể tiếp tục đi lên được không, vì sao?

3
3 Câu trả lời
 • Nhân Mã
  Nhân Mã

  Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng nhựa nguyên trong ống đó có thể tiếp tục đi lên được.

  Giải thích: Quản bào cũng như mạch ống được xếp sát nhau theo cách lỗ của tế bào bên này sít khớp với lỗ của tế bào khác tạo lối đi cho dòng vận chuyển ngang . Do đó nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng nhựa nguyên trong ống đó sẽ đi qua lỗ sang ống bên cạnh và tiếp tục được vận chuyển đi lên.

  0 Trả lời 08:40 30/08
  • Người Dơi
   Người Dơi

   Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống đó vẫn có thể tiếp tục đi lên được bằng cách di chuyển ngang qua các lỗ bên vào ống bên cạnh và tiếp tục di chuyển lên trên. Vì các tế bào mạch gỗ xếp sít nhau theo cách: lỗ bên của tế bào này sít khớp với lỗ bên của tế bào bên cạnh.

   0 Trả lời 08:39 30/08
   • Ỉn
    Ỉn

    Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng nhựa nguyên trong ống đó vẫn có thể tiếp tục đi lên được bằng cách di chuyển ngang qua các lỗ bên vào ống bên cạnh và liếp tục di chuyển lên trên.

    0 Trả lời 08:40 30/08
    Sinh học
    Xem thêm