Ngôn ngữ lập trình Pascal

Ngôn ngữ lập trình Pascal

Ngôn ngữ lập trình Pascal là tài liệu giới thiệu đầy đủ và cụ thể, giúp các bạn cài đặt chương trình Turbo Pascal. Tài liệu học Ngôn ngữ lập trình Pascal cũng sẽ hướng dẫn và sử dụng chương trình với nền tảng kiến thức cơ bản và đầy đủ nhất với ngôn ngữ lập trình này. Mời các bạn tham khảo.

61 bài tập Pascal cơ bản

Bài tập C và C++ có lời giải

Ngôn ngữ lập trình C

Giáo trình thực hành Lập trình hệ thống

Học lập trình bằng tiếng Việt với Microsoft

Pascal là 1 trong những ngôn ngữ lập trình cấp cao sớm xuất hiện và phần nào thể hiện được ưu điểm của nó trong việc ứng dụng để giải quyết các bài toán trên máy tính. Thêm nữa Pascal cũng được đưa vào nhiều trường học để giảng dạy lập trình do tính gần gũi và khoa học trong cú pháp của nó.

Mục lục

 • Bài 1 - Giới thiệu chương trình Pascal
 • Bài 2 - Cấu trúc chương trình Pascal
 • Bài 3 - Kiểu dữ liệu cơ sở
 • Bài 4 - Câu lệnh đơn

Cụ thể nội dung tài liệu như sau:

BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH PASCAL

KIẾN THỨC YÊU CẦU

 • Hiểu được các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ Pascal.
 • Biết cách cài đặt Pascal từ đĩa CD.
 • Biết cách sử dụng Pascal 7.0.
 • Biết tạo, lưu và mở tập tin chương trình.
 • Biết biên dịch và thực thi chương trình.

I/ Khái niệm

 • Ngôn ngữ lập trình (programming language): Là một hệ thống các kí hiệu tuân theo các quy ước về ngữ pháp và ngữ nghĩa, dùng để xây dựng các chương trình cho máy tính.
  • Ngữ pháp (syntax): Quy ước về quan hệ giữa các ký hiệu. Ví dụ trong ngôn ngữ Pascal: các ký hiệu Begin, end phải đi thành từng cặp, sau if sẽ là một biểu thức điều kiện, sau đó là kí hiệu then.
  • Ngữ nghĩa (sematics): Quy ước về ý nghĩa của kí hiệu. Ví dụ trong ngôn ngữ Pascal: dấu + biểu thị cho phép cộng, dấu - biểu thị cho dấu trừ ...Phát biều if ...then ... có nghĩa là "nếu ... thì làm ...".
 • Chương trình (program): Là một tập hợp các mô tả, các phát biểu, nằm trong một hệ thống quy ước về ý nghĩa và thứ tự thực hiện, nhằm điều khiển máy tính làm việc.
 • Lập trình (to program): Làm ra chương trình, viết ra chương trình, còn gọi là "thảo chương".

II/ Cài đặt chương trình

1/ Cài đặt chương trình từ đĩa CD chứa chương trình Turbo Pascal

 • Cho đĩa CD có chứa Turbo Pascal 7.0 (TP7.0) vào ổ đĩa CD.
 • Vào cửa sổ My Computer hay Explore.
 • Nhấp phảI chuột trên hình đĩa CD, chọn Open trong menu hiện ra.
 • Nhấp phảI chuột trên thư mục TP7.0, chọn Open trong menu hiện ra, hoặc nhấp đúp nút trái chuột vào thư mục TP7.0. Chúng ta sẽ thấy hình như sau:

Giới thiệu về Pascal Hình H1: Cửa sổ chứa các thư mục và các tập tin trong thư mục TP7.0

 • Nhấp đúp vào mục INSTALL, bạn thấy hộp thoạI hiện ra như hình H2.

Giới thiệu về Pascal Hình H2

 • Nhấp nút Run Program. Bạn sẽ thấy hộp thoạI thông báo, trong hộp thoạI này, bạn nhấn phím Enter để tiếp tục cài đặt, nếu không thích, bạn nhấn phím ESC để thoát.

Hướng dẫn cài đặt Pascal Hình H3 Cửa sồ thông báo cài đặt Turbo Pascal

 • Nhấn phím Enter để tiếp tục cài đặt, sẽ có hộp thoạI hiện ra vớI tên ổ đĩa mặc nhiên là tên ổ đĩa CD của máy đang chứa đĩa cài đặt, bạn giữ tên ổ đĩa mặc nhiên này, máy của bạn có thể là tên khác, chúng ta sẽ có hình như sau:

Hướng dẫn cài đặt Turbo Pascal Hình H4 nhập vào tên ổ đĩa chứa Turbo Pascal

 • Nhấn phím Enter, các em sẽ thấy hộp thoạI hiện ra như hình H5.

Hướng dẫn cài đặt Turbo Pascal Hình H5 Nhập vào đường dẫn chứa các tập tin của Turbo Pascal 7.0

 • Bạn giữ nguyên đường dẫn mặc nhiên này, máy bạn có thể khác, tuỳ theo đường dẫn của ổ đĩa CD chứa chương trình.
 • Nhấn phím Enter, bạn sẽ thấy hộp thoạI hiện ra như hình H6

Hướng dẫn cài đặt Turbo Pascal Hình H6 Chọn Install lên ổ đĩa cứng hay đĩa mềm

Đánh giá bài viết
168 115.161
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tin học văn phòng Xem thêm