Cách viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật

Cách viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật được VnDoc sưu tầm và giới thiệu các em tham khảo, học tốt Tin học 8 hơn. 

Ví dụ: Hãy viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là a=10 và chiều rộng là b=2.

Tin học 8

Ở đây: +a,b: chiều dài các cạnh của hình chữ nhật

+S: là diện tích

+CV: là chu vi

Tin học 8

1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal

Pascal là một ngôn ngữ lập trình trên máy tính thuộc dạng mệnh lệnh và thủ tục, rất thích hợp đối với kiểu lập trình cấu trúc, và cấu trúc dữ liệu. Ngôn ngữ lập trình này được đặt theo tên một nhà toán học, triết gia và cũng là nhà vật lý học người pháp.

Bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng được xây dựng từ một số hữu hạn các ký hiệu như: begin, end, var, while, do, {, }, ;, … và những ký tự như a, b, c, d, … A, B, C, D, … 1, 2, 3, 4, …

Cấu trúc của một chương trình trong pascal bao gồm:

- Khai báo program

- Khai báo uses

- Khai báo label

- Khai báo const

- Khai báo type

- Khai báo var

- Khai báo những chương trình con

- Thân chương trình

Việc quan trọng nhất khi viết một chương trình bằng ngôn ngữ lập trình pascal là phải xác định chính xác được phần cốt lõi của thân chương trình thì mới dễ dàng giải quyết thành công những yêu cầu đề ra. Tiếp theo phần nhập dữ liệu ở đầu và xuất kết quả ở cuối chương trình. Phần cuối là thêm khai báo, sử dụng những biến để khai nào trong phần var, đặt tên chương trình trong phần khai báo program.

2. Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Pascal

Những đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Pascal:

  • Pascal có ngữ pháp và ngữ nghĩa đơn giản, mang tính logic, cấu trúc chương trình rõ ràng và dễ hiểu.
  • Đây là ngôn ngữ thích hợp cho kiểu lập trình theo cấu trúc, đặc biệt dễ sửa chữa và cải tiến.

3. Một số cách viết chương trình khác:

1. Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài hai cạnh là a, b (được nhập từ bàn phím).

a. Hướng dẫn:

- Nhập hai cạnh vào hai biến a, b.

- Chu vi hình chữ nhật bằng 2*(a+b); Diện tích hình chữ nhật bằng a*b.

b. Mã chương trình:

Tin học 8

c. Nhận xét : Lệnh write cho phép in ra màn hình một hoặc nhiều mục. Có thể định dạng được số in ra bằng cách qui định khoảng dành cho phần nguyên, khoảng dành cho phần thập phân.

2. Viết chương trình tính diện tích của hình vuông có cạnh là a (được nhập từ bàn phím).

Tin học 8

Cách viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng qua bài tập này các em sẽ nắm chắc kiến thức, học tốt Tin học hơn. Chúc các em học tốt, nếu thấy tài liệu hữu ích hãy chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo nhé.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu Tin học 8 được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Đánh giá bài viết
1 23
Sắp xếp theo

Tin học 8

Xem thêm