Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 11,

Nhận xét sự thay đổi tổng số dân, số dân nông thôn và số dân thành thị của Trung Quốc

Quan sát hình 10.3, nhận xét sự thay đổi tổng số dân, số dân nông thôn và số dân thành thị của Trung Quốc.

Nhận xét sự thay đổi tổng số dân, số dân nông thôn và số dân thành thị của Trung Quốc

3
3 Câu trả lời
 • Khang Anh
  Khang Anh

  Giai đoạn 1949 - 2005:

  - Tổng số dân tăng lên nhanh và liên tục, gấp khoảng 2,5 lần.

  - Số dân nông thôn và thành thị tăng lên, trong đó dân số thành thị tăng nhanh hơn.

  - Dân số tập trung chủ yếu ở nông thôn.

  0 Trả lời 09:34 15/09
  • Bắp
   Bắp

   - Dân số của Trung Quốc từ năm 1949- 2005 không ngừng tăng và tăng rất nhanh đạt 1303.7 triệu người, trong đó:

   + Dân số thành thị tăng nhanh từ năm 1949- 2005 nhưng chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng số dân.

   + Dân số nông thôn cũng tăng nhanh từ năm 1949 - 2005 và chiếm tỉ lệ lớn trong tổng số dân.

   0 Trả lời 09:34 15/09
   • Bon
    Bon

    Sự thay đổi tổng dân số rất nhanh, gia tăng dân số rất lớn từ năm 1949 đến 1975 (đường đồ thị rất dốc). Mức độ gia tăng dân số giảm trong vòng 30 năm gần đây (đường đồ thị bớt dốc).

    Tỉ lệ dân số nông thôn tăng chậm, tỉ lệ dân số đô thị tăng nhanh.

    0 Trả lời 09:35 15/09
    Địa Lý Xem thêm