Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 11,

Nhận xét và giải thích sự thay đổi sản lượng cá khai thác của Nhật Bản

Dựa vào bảng số liệu sau:

Nhận xét và giải thích sự thay đổi sản lượng cá khai thác của Nhật Bản

Nhận xét và giải thích sự thay đổi sản lượng cá khai thác của Nhật Bản qua các năm, từ 1985 đến 2003.

3
3 Câu trả lời
 • Ỉn
  Ỉn

  - Nhận xét:

  Sản lượng cá khai thác có xu hướng giảm liên tục trong giai đoạn từ 1985 - 2003: từ 11411,4 nghìn tấn (1985) xuống còn 4956,2 nghìn tấn (2005), giảm 2,48 lần.

  - Giải thích:

  Nguyên nhân: do nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện Công ước về biển quốc tế năm 1982, kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lí nên việc đánh bắt khai thác cá xa bờ và ở vùng biển sâu của Nhật Bản bị thu hẹp lại.

  0 Trả lời 4 ngày trước
  • Bi
   Bi

   Nhận xét: Giai đoạn 1985 – 2003, sản lượng cá khai thác của Nhật Bản liên tục giảm từ 11411,4 nghìn tấn xuống còn 4596,2 nghìn tấn, giảm tới 6815,2 nghìn tấn.

   Giải thích: Sở dĩ sản lượng cá khai thác giảm xuống từng năm là do nhiều quốc gia trên thế giới đã tiến hành thực hiện Công ước về biển quốc tế, kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lí, cho nên việc đánh bắt khai thác cá xa bờ và ở vùng biển sâu của Nhật Bản bị thu hẹp lại.

   0 Trả lời 4 ngày trước
   • Người Sắt
    Người Sắt

    - Sản lượng cá giảm nhanh, liên tục qua các năm: năm 1985 là 11411,4 nghìn tấn đến năm 2003 còn 4596,2 nghìn tấn

    - Nguyên nhân: do nhiều quốc gia trên thứ giới đã thực hiện công ước về luật biển, kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, cho nên việc đánh bắt khai thác cá ca bờ và vùng biển sâu của Nhật Bản bị thu hẹp lại.

    0 Trả lời 4 ngày trước
    Địa Lý Xem thêm