Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 11,

Những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản

Trình bày những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản. Tại sao diện tích trồng lúa gạo Nhật Bản giảm?

3
3 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  * Đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản:

  - Nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản. Tỉ trọng của nông nghiệp trong GDP chỉ chiếm khoảng 1%.

  - Diện tích đất nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 14% lãnh thổ.

  - Nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh, ứng dụng nhanh tiến bộ KH-KT và công nghệ hiện đại để tăng năng suất và chất lượng nông sản.

  - Các ngành:

  + Trồng trọt: lúa gạo là cây trồng chính (50% diện tích); ngoài ra có chè, thuốc lá, dâu tằm…

  + Chăn nuôi: tương đối phát triển, hình thức chăn nuôi trang trại với phương pháp tiên tiến (bò, lơn, gà).

  + Thủy sản: sản lượng đánh bắt lớn (cá thu,cá ngừ, tôm, cua); nuôi trồng được chú trọng phát triển.

  * Diện tích trồng lúa gạo Nhật Bản giảm vì:

  - Diện tích đất nông nghiệp nhỏ, ngày càng bị thu hẹp.

  - Cơ cấu bữa ăn của người Nhật thay đổi, theo xu hướng của người châu Âu.

  - Trong những năm gần đây, một số diện tích trồng lúa được chuyển sang trồng các loại khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

  0 Trả lời 4 ngày trước
  • Nhân Mã
   Nhân Mã

   Đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản:

   Có vị trí thứ yếu trong nền kinh tế (1% GDP).

   Diện tích đất nông nghiệp ít.

   Phát triển theo hướng thâm canh.

   Đánh bắt và nuôi trồng hải sản được chú trọng.

   Diện tích trồng lúa gạo ở Nhật Bản lại giảm là vì: Trong những năm gần đây, diện tích trước đây sử dụng để trồng lúa gạo đã được chuyển sang để trồng một số loại cây trồng khác.

   0 Trả lời 4 ngày trước
   • Ỉn
    Ỉn

    - Những đặc điểm nổi bật:

    + Giữ vai trò thứ yếu, tỉ trọng chỉ chiếm khoảng 1%. Diện tích đất ít, chỉ chiếm chưa đầy 14% lãnh thổ.

    + Phát triển theo hướng thâm canh, ứng dụng nhanh những tiến bộ khoa học - kĩ thuật và công nghệ hiện đại để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng chất lượng nông sản.

    + Trồng trọt: lúa gạo là cây trồng chính (chiếm 50% diện tích đất canh tác) ; các cây trồng phổ biến: chè, thuốc lá, dâu tằm,...

    + Chăn nuôi tương đối phát triển; vật nuôi chính: bò, lợn, gà.

    + Sản lượng hải sản đánh bắt hàng năm cao, chủ yếu là cá thu, cá ngừ, tôm, cua,.. Nghề nuôi trồng hải sản (tôm, rong biển, sò, trai lấy ngọc,...) được chú trọng phát triển.

    - Diện tích trồng lúa gạo của Nhật Bản giảm, vì:

    + Diện tích đất nông nghiệp nhỏ và ngày càng bị thu hẹp.

    + Dành một số diện tích đất thích hợp hơn cho một số cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn lúa gạo (chè, thuốc lá, dâu tằm...)

    0 Trả lời 4 ngày trước
    Địa Lý Xem thêm