Ôn tập nâng cao tiếng Anh 6 mới Unit 2 My Home

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN TẬP TING ANH 6 MI NÂNG CAO THEO UNIT
UNIT 2: MY HOME
Topic:
Houses, rooms and furniture
Phonetics:
Sounds /z/, /s/, /¡z/
Grammar:
Review: There is/ There ore
Prepositions of place
Vocabulary:
Words to describe types of houses
Words to describe rooms and furniture
Skills:
Talking about and describing houses, rooms and furniture
Reading and writing e-mails and informal letters
I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.
1. A. Chairs
B. sofas
C. rooms
D. sinks
2. A. Lamps
B. halls
C. desks
D. lights
3. A. Vases
B. fridges
C. dishes
D. tables
4. A. Houses
B. pictures
C. wardrobes
D. bookselves
5. A. Bag
B. family
C. bath
D. fan
Đáp án 1. D; 2. B; 3. D; 4. A; 5. C
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. Look at the pictures and choose the best answer to complete each sentence.
1. There is a table _________ the sofa.
A. Next to
B. In front of
C. To the left
D. Behind
2. There is a sports shop _________ the cafe.
A. Behind
B. Opposite
C. Next to
D. To the right
3. There is a ball _________ the box.
A. In front of
B. Opposite
C. Behind
D. To the right
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. Bertha is_______Liza.
A. To the left
B. To the right
C. In front of
D. Behind
5. The cat is____of the box
A. To the left
B. To the right
C. In front of
D. Behind
6. The man is ___the tree.
A. On
B. Next to
C. In
D. Under

Nối tiếp bộ đề ôn tập nâng cao tiếng Anh 6 chương trình mới, bài tập tiếng Anh Unit 2 My Home trên đây được VnDoc.com cập nhật với mong muốn giúp các em học sinh lớp 6 luyện tập hiệu quả. Tài liệu tiếng Anh được biên tập bám sát theo nội dung Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 2. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô, các bậc phụ huynh.

Tiếng Anh 6 Unit 2: My Home

Nằm trong bộ tài liệu Để học tốt tiếng Anh lớp 6 sách mới năm 2019, đề luyện tập tiếng Anh Unit 2: My Home có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh nâng cao 6 khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Download đề thi và đáp án tại: Đề ôn tập tiếng Anh 6 sách mới Unit 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 1.178
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm