Ng Ngọc Qmii Hóa học

Oxit của 1 nguyên tố nitơ có phần trăm của nguyên tố oxi là 36,36%

. Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất trên.

3
3 Câu trả lời
 • Heo con ngốc nghếch
  Heo con ngốc nghếch

  Gọi công thức phân tử của chất đó là: NxOy

  Phần trăm của nguyên tố oxi là 36,36%

  => \frac{16y}{14x+16y}.100\%\ =\ 36,36\%

  => \frac{16y}{14x+16y}=\frac{4}{11}

  => 176y = 56x + 64y

  => 56x - 112y = 0

  => x = 2y

  => Oxit cần tìm là N2O

  0 Trả lời 10:55 23/03
 • shinichiro
  shinichiro

  CTPT của oxit: NxOy

  Theo đề bài ta có:

  => \frac{16y}{14x+16y}.100\%\ =\ 36,36\%

  => \frac{16y}{14x+16y}=\frac{4}{11}

  => 56x = 112y

  => x = 2y

  => N2O

  0 Trả lời 10:58 23/03
 • Haraku Mio
  Haraku Mio

  N2O nhé

  0 Trả lời 11:00 23/03

Hóa học

Xem thêm